Facebook Pixel Code

JAVNI POZIV za kreiranje KAMPANJE

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima poziva marketinške, PR i agencije za digitalni marketing da zajedničkim snagama, kreiramo kampanju podizanja svesti u okviru projekata „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“, podržanog od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji (Ref. no. 2019/412-892, EuropeAid/162620/DD/ACT/RS) i „Solidarno i zajedno u borbi protiv kovida19 i trgovine ljudima“, podržanog od Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) (Ref. no. LS/2020/03), a u cilju podizanja svesti i nivoa informisanosti o specifičnim pitanjima demokratije i ljudskih prava.

MI SMO: Organizacija građanskog društva sa dve decenije iskustva u borbi protiv jednog od najgorih zločina današnjice – trgovine ljudima. Jedini u Srbiji vodimo licencirani SOS telefon za žrtve trgovine ljudima i osobe u riziku, pružamo direktnu pomoć i podršku žrtvama i njihovim porodicama; radimo istraživanja, pišemo izveštaje iz senke, skrećemo pažnju na važna pitanja i probleme u ovoj oblasti i ulažemo napore da trgovina ljudima bude prepoznata od strane svih ključnih aktera, da se žrtvama omogući adekvatna podrška, da se poštuju njihova prava i da što više osoba u riziku bude informisana na vreme i izbegne upadanje u lanac trgovine.

VI STE: Agencija koja ima solidno iskustvo u razumevanju kompleksnih drušvenih tema i znanje i veštine da kreira i plasira poruke koje su precizne, jasne i postižu prethodno zacrtani cilj. Imate iskustva i dobre rezultate u sprovođenju nacionalnih kampanja, a poželjno je da poznajete okolnosti u kojima rade organizacije civilnog društva u Srbiji. Idealno je ako ste već sarađivali sa nekom. Imate tim koji ume da sluša klijenta, da uči o temama o kojima se u javnosti malo zna ili spekuliše, i umete da − koristeći znanja i iskustva klijenta − kreirate poruke, sadržaje i proizvode koji će ispuniti cilj kampanje.

ZAJEDNO činimo tim koji će kreirati kampanju sa ciljem da se:

  1. Poboljša informisanost osoba izloženih riziku od trgovine ljudima, posebno žena i devojčica, žrtava ili potencijalnih žrtava seksualne eksploatacije, kako bi se osnažile da prepoznaju pretnju trgovine ljudima, razumele problem, zaštitile se i ostvarile svoja prava;
  2. Unapredi efikasnost, odgovornost i vidljivost organizacija civilnog društva koje se bave prevencijom i borbom protiv trgovine ljudima i radne eksploatacije.

Detaljan opis aktivnosti i zadataka koji će se obavljati u okviru kampanje predstavljeni su u dokumentaciji koja je sastavni deo ovog poziva. Kompletan dosije tenderskog postupka možete pronaći u OVDE.

Molimo pročitajte pažljivo Uputstva za ponuđače (Instructions for tenderers) da biste pravilno ispunili ponudu. Detalje o tenderskim procedurama potražite u Praktičnom vodiču za ugovorne procedure za spoljne akcije Evropske komisije i njegovim aneksima, koji se mogu preuzeti sa sledeće veb-lokacije: https://ec.europa.eu/europaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practial-guide-prag.en.

Pošaljite nam svoj predlog na engleskom jeziku najkasnije do 10. marta 2021. u 17h, i to: imejlom na astra@astra.rs, menadžerki operativnih poslova, Mirjani Bobić Mirosavljević na: mm@astra.rs, koordinatorki za javne politike i razvoj, Jasmini Krunić na: jk@astra.rs, i  menadžerki za komunikacije, Hristine Piskulidis na: hp@astra.rs; ili regularnom poštom na adresu: ASTRA, Terazije 6, 11000 Beograd, Srbija.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja i nedoumica, prosledite nam ih na hp@astra.rs do 17. februara u 16h, a odgovore možete očekivati najkasnije 24. februara u 16h.

Pristigle prijave ocenjuje odbor za evaluaciju, koji čine tri predstavnice ASTRE.

Svi kandidati biće obavešteni o odluci do 17. marta 2021. godine.

Radujemo se vašoj prijavi.

ASTRA tim

#staysafe&apply

Scroll to Top