Facebook Pixel Code

Domaci propisi

Raniji propisi

Pre izmena i dopuna iz 2009. godine, relevantne odredbe Krivičnog zakonika Srbije (Sl. glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 – ispr. i 107/2005 – ispr.) koji je stupio na snagu 1. januara 2006. godine, su glasile ovako: Trgovina ljudima Član 388 (1) Ko silom ili pretnjom, dovodjenjem u zabludu ili održavanjem u zabludi, zloupotrebom ovlašćenja, poverenja, …

Raniji propisi Read More »

Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (Član 185)

(1) Ko maloletniku proda, prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi način učini dostupnim tekstove, slike, audio-vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine ili mu prikaže pornografsku predstavu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci. (2) Ko iskoristi maloletnika za proizvodnju slika, audio-vizuelnih ili drugih predmeta pornografske sadržine ili za pornografsku predstavu, kazniće se …

Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (Član 185) Read More »

Zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu (Član 390)

(1) Ko, kršeći pravila međunarodnog prava, stavi drugog u ropski ili njemu sličan odnos ili ga drži u takvom odnosu, kupi, proda, preda drugom licu ili posreduje u kupovini, prodaji ili predaji ovakvog lica ili podstiče drugog da proda svoju slobodu ili slobodu lica koje izdržava ili o kojem se stara, kazniće se zatvorom od …

Zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu (Član 390) Read More »

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi (član 350)

(1) Ko bez propisane dozvole pređe ili pokuša da pređe granicu Srbije, naoružan ili upotrebom nasilja, kazniće se zatvorom do jedne godine. (2) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist, omogućava drugom nedozvoljeni prelaz granice Srbije ili nedozvoljeni boravak ili tranzit kroz Srbiju, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina. …

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi (član 350) Read More »

Scroll to Top