Facebook Pixel Code

ZAVRŠNA KONFERENCIJA BAN III PROJEKTA

U utorak, 9. novembra, održana je onlajn završna konferencija četvorogodišnjeg regionalnog projekta BAN III. Na konferenciji su predstavljeni rezultati implementacije projekta čiji je osnovni cilj bio jačanje međusektorske saradnje i institucionalno prilagođavanje i usvajanje Instrumenta za praćenje, koji će omogućiti objektivno i odgovorno praćenje kvaliteta usluga zaštite i pomoći  žrtvama trgovine ljudima u svim zemljama učesnicama projekta – Severna Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija.

Događaj je okupio nacionalne izvestioce, nacionalne koordinatore i predstavnike/ce kancelarija zaštitnika građana iz partnerskih zemalja, stručnjake/kinje koji su učestvovali u izradi nacionalnih izveštaja o dostupnosti i kvalitetu usluga za žrtve trgovine ljudima iz relevantnih institucija i nevladinih organizacija, predstavnike/ce domaćih i međunarodnih organizacija civilnog društva i, naravno, predstavnike/ce BAN partnerskih organizacija.

Događaj se sastojao od uvodne reči i četiri sesije.

Na početku su se prisutnima na događaju obratile Kay Binder, službenica Evropske komisije za politiku i programe – sektor Vladavina prava, bezbednost, migracije i pomirenje (Brisel), i Mirjana Mirosavljević Bobić, BAN III regionalna programska koordinatorka, ASTRA – akcija protiv trgovine ljudima (Srbija).

Naredne četiri sesije bile su posvećene:

(1) Prezentaciji glavnih dostignuća projekta BAN III u protekle četiri godine – šta je bilo planirano i šta smo do sada uspeli/e da postignemo, koju je prisutnima predstavila Mirjana Mirosavljević Bobić, BAN III regionalna programska koordinatorka. Ona je u svojoj prezentaciji pobrojala brojna postignuća BAN III projekta, koji je dve godine realizovan u vanrednim uslovima pandemije. Ono što je posebno istaknuto kao jedan od glavnih uspeha, dolazi iz segmenta zagovaranja i odnosi se na uspostavljanje instituta nacionalnog izvestioca za trgovinu ljudima u Severnoj Makedoniji 2018. i Srbiji 2021. Pored toga uskoro se očekuje usvajanje Zakona o kompenzaciji za žrtve nasilnih krivičnih dela u Severnoj Makedoniji.

(2) Pojedinačnim kratkim prezentacijama o tome šta je učešće u BAN III projektu značilo organizacijama civilnog društva i državnim institucijama na Zapadnom Balkanu i važnosti multisektorske saradnje i njenog nastavka. Za ove prezentacije bili su zaduženi/e predstavnici/e partnerskih organizacija BAN III projekta.

(3) Prezentacija završnog regionalnog izveštaja o razvijanju kapaciteta državnih organa na Zapadnom Balkanu za praćenje politika i praksi u borbi protiv trgovine ljudima, koja je uključivala zaključke i preporuke, za koju je bio zadužen Mike Dottridge, međunarodni ekspert u oblasti borbe protiv trgovine ljudima (Velika Britanija). On je govorio o naučenim lekcijama iz implementacije ovog kompleksnog regionalnog projekta i dao smernice za dalji rad.

 1. Redovno pratiti rad aktera na polju borbe protiv trgovine ljudima nevezano za okolnosti.
 2. Nastaviti sa zagovaranjem postavljanja nacionalnih izvestilaca, a tamo gde su već uspostavljeni zagovarati promene koje oni preporučuju.
 3. Stalno proveravati i revidirati listu INDIKATORA, kako bi se identifikovali najznačajniji i smanjio njihov ukupan broj.
 4. Uvesti „prevenciju“ na spisak tema koje pratimo.
 5. Što se tiče prioriteta za praćenje u budućnosti predlog je da svake godine fokus monitoringa bude na određenoj temi od interesa za vlasti širom Zapadnog Balkana, kao što su:
   1. Identifikacija žrtava;
   2. Obrasci trgovine decom ili posebna pitanja koja se javljaju u vezi sa romskom decom i odraslima – prinuda na prosjačenje, dečji i prinudni brakovi;
   3. Razumevanje procesa identifikacije, ko je „najranjiviji“ da bude žrtva trgovine ljudima i koje mere je prikladno preduzeti u odnosu na „ranjive grupe“;
   4. Trgovina ljudima u određene svrhe, kao što je radna eksploatacija (tj. prinudni rad, servitud i prakse slične ropstvu, kao što je dužničko ropstvo.

Ova sesija je uključivala pitanja publike i odgovore.

(4) Poslednja sesija bila je posvećena  plenarnoj diskusiji o narednim koracima u oblasti praćenja borbe protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu, što bi trebalo da bude fokus eventualna četvrte faze projekta (BAN IV). 

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top