Facebook Pixel Code

Zaštitimo našu budućnost: Međunarodni dan nestale dece

Međunarodni dan nestale dece (IMCD) obeležava se danas 25. maja, a prvi put je obeležen 2001. godine, zahvaljujući zajedničkim naporima organizacija Missing Children Europe, Međunarodnog centra za nestalu i eksploatisanu decu (ICMEC) i Evropske komisije, . Međunarodni dan nestale dece je posvećen podizanju svesti o problemu nestale dece, pružanju nade porodicama pogođenim ovim tragedijama i slavljenju onih koji su pronađeni. Danas ovaj datum obeležavaju različite kulture i organizacije širom sveta, ujedinjene u zajedničkoj misiji da vrate nestalu decu kući.

Svake godine, Evropa se suočava sa 250.000 prijava nestale dece. Organizacija Missing Children Europe, evropska federacija posvećena nestaloj i seksualno eksploatisanoj deci, svake godine objavljuje izveštaj „Brojke i trendovi“ na Međunarodni dan nestale dece. Ovaj izveštaj prikuplja i analizira podatke iz mreže telefonskih linija za nestalu decu kako bi stručnjaci bolje razumeli složenost problema i razvili efikasne strategije za zaštitu ranjive dece. U 2023. godini, evropske telefonske linije 116000 za nestalu decu primile su 67.345 poziva u vezi sa 7.274 slučaja nestale dece.

Najnoviji slučajevi prijavljeni u 2023. godini otkrivaju da je zapanjujućih 66% slučajeva uključivalo decu koja su ili pobegla ili su bila izbačena iz svojih domova ili ustanova za brigu, ističući njihovu duboku ranjivost. Slučajevi roditeljskih otmica (18%) i nestanaka migrantske dece (6%) takođe predstavljaju zabrinjavajuće trendove koji zahtevaju hitnu pažnju i podršku (Brojke i trendovi 2023). Pored toga, članovi organizacije Missing Children Europe izrazili su rastuću zabrinutost u vezi sa vrbovanjem, bilo putem interneta ili van mreže, kao značajnim faktorom koji navodi mlade da beže. Zbog svoje veće ranjivosti, ova deca su u riziku od seksualne eksploatacije i trgovine ljudima.

U okviru ovih brojki nalaze se dirljive priče o nestaloj deci koje pogađaju porodice i zajednice širom Evrope i šire. Kako se približava Međunarodni dan nestale dece 25. maja, Missing Children Europe poziva širu zajednicu da razmisli o ovim pričama i širi reč o ovom danu kroz našu kampanju „Nestali snovi“.

Kampanja ‘Nestali snovi’ podseća nas da svako dete ima snove i težnje za svoju budućnost, i kada dete nestane, životi i snovi te dece i njihovih porodica bivaju prekinuti. Pridruživanjem našoj kampanji pomoći ćete nam da osiguramo da nijedno dete ne ostane sa neostvarenim snovima.

Missing Children Europe takođe koordinira telefonske linije 116000, koje pružaju ključne usluge kao što su podrška za mentalno zdravlje, pravni saveti i socijalni resursi. Ove telefonske linije, dostupne 24/7, osiguravaju da porodice i deca suočena sa ovim problemima nikada ne budu prepušteni sami sebi. Missing Children Europe poziva pojedince, organizacije i vlasti da stanu uz nestalu decu i nastave da podržavaju telefonske linije 116000. Dosledno finansiranje za izgradnju kapaciteta i poboljšan pristup uslugama telefonskih linija ključni su koraci u jačanju efikasnosti telefonskih linija 116000 u zaštiti dece širom Evrope.

 

Scroll to Top