Facebook Pixel Code

ZAHTEV ženskih organizacija RJT da hitno i odgovorno reaguje povodom slučaja Jagodina

Grupa ženskih organizacija – članica Mreže Žene protiv nasilja i Antitrafiking mreže – na inicijativu ASTRE i Autonomnog ženskog centra, uputila je zahtev Republičkom javnom tužilaštvu i pozvala ga da hitno, odgovorno i u skladu sa svojim ovlašćenjima:

  • Ispita navode svedoka i u skladu sa tim kategoriše slučaj potencijalne organizovane trgovine ženama i devojčicama u Jagodini, i prosledi ga Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.
  • Pozove žrtve i svedoke ovog krivičnog dela da se jave i pritom im garantuje punu zaštitu tokom i nakon sudskog postupka.
  • Redovno obaveštava javnost o toku istrage, naročito imajući u vidu društveni značaj i težinu celog slučaja, kao i činjenicu da su potencijalno optuženi nosioci vlasti.

Ovaj zahtevu nastao je kao reakcija na donošenje nove Strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021–2025, jer – kako se navodi u zahtevu – ignorisanje konteksta u kome je Strategija nastala i društveni trenutak u kome se promoviše, obesmišljava njen značaj i degradira upravo one čijoj zaštiti je Strategija namenjena, a to su žene žrtve nasilja.

Pun tekst zahteva zajedno sa spiskom organizacija potpisnica, kao i link za potpisivanje saglasnosti, možete naći OVDE!

***

Koristimo ovu priliku da pozovemo predstavnike medija, i sve one koji na bilo koji način utiču na kreiranje javnog diskursa vezanog za ovaj slučaj – političare/ke, predstavnike institucija i civilnog sektora, da zarad dobrobiti potencijalnih žrtava kominukaciju o slučaju Jagodina zajedno izmestimo iz konteksta uslovljavanja („zašto nije prijavila“, „zašto ne želi da svedoči“, „iz koje je stranke stigla prijava“) u kontekst podrške i pomoći (medicinske, psihosocijalne, pravne i svake druge). Potencijalnim žrtvama ovog krivičnog dela po zakonima RS pripadaju navedene vrste pomoći i podrške, čak i dok su potencijalne žrtve nasilja, eksploatacije i organizovanog kriminala, tj. pre potvrde statusa žrtve od strane nadležnih institucija, i čak iako one odluče da ostanu anonimne i ne učestvuju u istražnom i sudskom postupku.

POZIVAMO još jednom POTENCIJALNE ŽRTVE ovog i sličnih slučajeva DA NAM SE JAVE na 011 785 0000, sos@astra.rs.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top