Facebook Pixel Code

Vebinar: ZAŠTITA OD PRITVORA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA IZ MIGRANTSKE POPULACIJE

Global Detention Project 25. aprila organizovao je četvrti u seriji vebinara koji istražuju kako organizacije civilnog društva efikasno koriste svoje mehanizme za praćenje ljudskih prava u cilju unapređenja prava migranata, tražilaca azila i izbeglica u imigracionom pritvoru.

Na vebinaru je govorilo više globalnih stručnjaka za trgovinu ljudima o tome kako se princip nekažnjavanja može koristiti za zaštitu žrtava trgovine ljudima koje su pritvorene zbog krivičnih dela u vezi sa migracijom. O iskustvima ASTRE na ovom polju i tretmanu ove teme u Srbiji govorila je direktorka  ASTRE Marija Anđelković.

Teme o kojima se govorilo:

  • Šta je princip nekažnjavanja i kako je povezan sa imigracionim pritvorom?
  • Kako organizacije civilnog društva mogu da se angažuju sa međunarodnim organizacijama u zaštiti žrtava trgovine ljudima?
  • Međunarodni standardi o nekažnjavanju žrtava trgovine ljudima već postoje – ali da li se efikasno koriste za sprečavanje pritvora migranata i izbeglica koji su žrtve trgovine?
  • Šta možemo naučiti iz regiona Jugoistočne Azije gde je princip nekažnjavanja integrisan u nacionalno zakonodavstvo?
  • Šta novi zakon Ujedinjenog Kraljevstva o ilegalnoj migraciji i ukidanju zaštite prema Zakonu o modernom ropstvu znači za žrtve trgovine ljudima u UK?
  • Koji su globalni trendovi u zaštiti žrtava trgovine ljudima od pritvora u vezi sa migracijom?
Scroll to Top