Facebook Pixel Code

Usvojena Strategija prevencije i suzbijanje trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Strategiju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i zaštite žrtava od 2017. do 2022. godine, koja daje adekvatniji i efikasniji odgovor države i društva na problem trgovine ljudima.

Kako je saopšteno, strategijom će se unaprediti sistem prevencije, pomoći i zaštite žrtava i suzbijanja trgovine ljudima, posebno žena i dece, do čega će se doći funkcionalnim povezivanjem i institucionalnom izgradnjom kapaciteta svih partnera.

„Usvojena Strategija drugi je strateški dokument Vlade Srbije koji je donet u cilju rešavanja problema trgovine ljudima, a koji će obezbediti sveobuhvatan odgovor društva na trgovinu ljudima, u skladu sa novim izazovima, rizicima i pretnjama“, piše u saopštenju.

Vlada je navela da je Strategijom uspostavljeno „partnerstvo državnih organa i civilnog društva na strateškom i operativnom nivou, uvedeni su programi obuke zaposlenih u tim institucijama, predviđeni projekti vezani za obrazovanje i podizanje nivoa svesti mladih u cilju prepoznavanja složenosti problema i identifikacije i zaštite žrtava trgovine ljudima“.

Dodaje se da je Strategija izrađena u skladu sa aktuelnim politikama koje EU vodi na planu iskorenjivanja trgovine ljudima i migracija, a da je Akcioni plan za implementaciju te Strategije u periodu od 2017. do 2018. godine, njen sastavni deo.

Preuzeto sa: http://rs.n1info.com/a288631/Vesti/Vesti/Usvojena-Strategija-prevencije-i-suzbijanja-trgovine-ljudima.html

Scroll to Top