Facebook Pixel Code

Učiniti internet bezbednim za decu!

Otvoreno pismo Evropskoj uniji

Poziv na akciju civilnog društva i organizacija za prava deteta povodom 18. novembra 2022 – Evropskog dana zaštite dece od seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja

Svako dete treba da bude bezbedno, radoznalo i srećno – da jednostavno bude dete. Nažalost, stvarnost je veoma različita za sve veći broj dece koja doživljavaju seksualno zlostavljanje i eksploataciju. Nedavna istraživanja pokazuju da više od polovine dece, i dečaka i devojčica, doživljava seksualno uznemiravanje ili zloupotrebu na internetu tokom detinjstva. To uključuje slanje seksualno eksplicitnog sadržaja od odrasle ili nepoznate osobe, dijeljenje njihovih seksualno eksplicitnih slika bez njihovog pristanka ili traženje da nevoljno urade nešto seksualno eksplicitno na mreži. U ekstremnim slučajevima, oavj vid seksualne eksploatacije dece može dovesti do nestanka dece.

Zlostavljanje i zloupotreba su sami po sebi užasni, ali sa evolucijom i rastom interneta, kao virus širio se i materijaln o seksualnom zlostavljanju dece. Dokaze o tom zlostavljanju predstavlja činjenica da je 2021. prijavljeno je 85 miliona slika i video snimaka zloupotrebe dece širom sveta – pri čemu preko 62% ovog materijala na evropskim serverima. Ovaj materijal se često deli više puta na mreži, pri čemu su deca iznova iskorišćavaju i viktimizuju.

Dalje širenje ovih materijala otežava nekad zloupotrebljenoj deci normalan i zdrav život. U istraživanju sprovedenom 2017. godine, skoro 70% ispitanika je navelo da stalno brine da li će ih neko ko je video slike zlostavljanja prepoznati, 83% ispitane dece je imalo samoubilačke misli, dok je 60% pokušalo samoubistvo.

Dalja distribucija materijala o seksualnom zlostavljanju dece nisu jedina opasnost ili nanesena šteta koju deca doživljavaju onlajn. Na primer, različiti četovi na društvenim mrežama omogućavaju počiniocima da stupe u kontakt sa decom na mreži i polako ih navedu da se sretnu u stvarnom životu ili im šalju seksualno eksplicitne slike. Na osnovu ovoga kasnije prinude decu da im kontinuirano pružaju više. Osim toga, tehnologija livestream-a se koristi za striming zlostavljanja dece. Istovremeno livestream zlostavljanja posmatraju prestupnici širom sveta.

Činjenica je da se svakog dana se krše prava dece na zaštitu od seksualnog zlostavljanja i eksploatacije. Koliko god ovo izgledalo prepljavjujuće i veliko, daleko smo od toga da ne možemo da delujemo. Imamo moralnu i pravnu odgovornost da pokušamo da zaustavimo ovaj zločin, kao što to nalaže i Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta.

Danas, na Evropski dan zaštite dece od seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja, želimo da ukažemo da živimo u kritičnom i važnom trenutku za Evropu i svet.

Nismo potpuno bespomoćni. Napredak u tehnologiji i sprovođenju zakona, zajedno sa razvijenim jakim okruženjem posvećenim zaštiti dece, mogli bi da obezbede alate koji su nam potrebni za iskorenjivanje materijala o seksualnom zlostavljanju dece sa onlajn platformi. Sve ovo bi se moglo primeniti proporcionalno i paralelno podrazumeva strogo regulisane tehnologije koje poštuju privatnost korisnika interneta.

Ono što je do danas za zaštitu dece od strane tehnoloških kompanija je za pohvalu, ali sve ove dobrovoljne akcije moraju biti nastavljene uz čvrstu pravnu osnovu i regulatorni okvir. Kada se posmatra eksponencijalno rastući obim problema, jasno je da samo dobra volja nije dovoljno. Evropska unija mora da ispuni svoje obećanje da će internet učiniti bezbednim mestom za decu.

Ranije ove godine, Evropska komisija je predložila zakon sa ovom namenom. Ovaj zakon se trenutno razmatra u Evropskom parlamentu i od strane država članica u Savetu Evropske unije. Mi, organizacije potpisnice ovog pisma, zahvaljujemo se svim uključenim stranama na njihovom radu i nastojanjima a ovo sprovedu u delo. Ovo je prilika koju kreatori politika EU ne mogu sebi da dozvole da propuste. Građani širom EU su izrazili široku podršku (68 %) da EU uvede dugoročne zakone koji će zaštititi decu na internetu i za korišćenje automatizovanih alata za identifikaciju materijala za seksualno zlostavljanje dece. Pozivamo sve koji su zainteresovani za borbu protiv ovog problema da se koncentrišu na efikasna rešenja kako bi se ojačao predlog Komisije i osiguralo da on donese opipljive rezultate povodom zaštite dece na interntetu.

* Sakupili smo sve naše različite ekspertize u potraži za rešenjem.

Za svet u kome je svako dete jednostavno samo to – dete.

Konkretne preporuke 77 organizacija potpisnica ovog otvorenog pisma EU možete naći OVDE!

Scroll to Top