Facebook Pixel Code

Tribina „Preživeti nasilje – posledice po psihičko i fizičko zdravlje žrtava porodičnog nasilja i trgovine ljudima“

ASTRA je, uz podršku Ministarstva zdravlja i Doma omladine organizovala tribinu „Preživeti nasilje – posledice po psihičko i fizičko zdravlje žrtava porodičnog nasilja i trgovine ljudima“, 15. novembra. Učesnici na tribini su bili studenti i studentkinje, kao i stručnjaci/kinje iz oblasti psihologije, medicine, socijalnog rada, prosvete koji dolaze u kontakt sa žrtvama porodičnog nasilja i trgovine ljudima. Na ovaj način budući i sadašnji stručnjaci/kinje su saznali više o posledicama po psihičko i fizičko zdravlje žrtava porodičnog nasilja i trgovine ljudima. Govornice i govornik na tribinu su bili: Tanja Ignjatović, psihološkinja iz Autonomnog ženskog centra, Slobodan Savić, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i sudski veštak, Biljana Slavković, psihoterapeutkinja iz Instituta za psihodramu i Jovana Krotić, psihološkinja iz ASTRE. Svi govornici/e su naglasili značaj ranog prepoznavanja eksploatacije, kao i ranog reagovanja i uklanjanje predrasuda o žrtvama, sve u cilju unapređenja tretmana žrtava.

8 5

 

Proces oporavka žrtava je spor i na njega utičnu mnogi faktori, kako personalni-fizičko i mentalno zdravlje osobe, pozitivna verovanja, tako i materijalna situacija, ali i socijalna podrška. Tokom razgovora Jovana Krotić je naglasila da je socijalna podrška izuzetno značajan izvor oporavka i prevladavanja krizne situacije i traumatskog iskustva i odnosi se na strukturu, kvalitet i funkciju socijalne mreže kojoj osoba pripada. Oporavak u velikoj meri zavisi od okoline, porodice, bliskih prijatelja, partnera, ali i od osoba koje im pružaju podršku. Kada govorimo o oporavku žrtava, govorimo o jednom vrlo širokom procesu koji podrazumeva oporavak sistema vitalnih vrednosti, podrške u pravcu uspostavljanja i jačanja socijalnih odnosa koje imaju podržavajući karakter, uključivanje u obrazovni sistem, zaposlenje i uopšte sve što bi moglo da doprinese ekonomskom osnaživanju, kao i podršku tokom sudskog postupka.

Tanja Ignjatović je navela da su neke od fizičkih posledica po zdravlje žrtve različite mehaničke i fizičke povrede, kao i funkcionalni poremećaji zdravlja, čija učestalost varira između 40 i 75%, mada pravi uzrok povređivanja može ostati nejasan i neutvrđen, čak i od iskusnih zdravstvenih radnika. Psihičke posledice su, takođe, brojne i kod žrtava porodičnog nasilja i trgovine ljudima. Psihičke posledice uključuju napetost, nemir, osećaj slabosti, osećanje straha, sram, krivicu, samozanemarivanje, gubitak samopouzdanja, nesigurnost, osećanje bespomoćnosti i beznadežnosti, depresivnost, anksioznost, napade panike, suicidalne ideje, poremećaje spavanja, u ishrani, nedostatak tolerancije i strpljenja, zloupotrebu duvana, alkohola i droga, zavisnost od lekova, destruktivno ponašanje prema drugima, samodestruktivno ponašanje.

Psihoterapeutkinja Biljana Slavković je pozvala sve profesionalce i profesionalke da uvek imaju na umu da je žrtva ljudsko biće, koje nije definisano isključivo ulogom žrtve i da je ne bi trebalo osudjivati i procenjivati. “Svaka osoba je posebna i individualni pristup će sprečiti uopštavanje, a preživela će dobiti adekvatniju podršku. Veoma je važno da poštujete načelo poverljiosti, u privatnim i profesionalnim kontaktima sa preživelom; posebno ako vas profesionalna pozicija ne obavezuje da prikupljene podatke od strane preživele razmenjujete sa drugim institucijama.”, naglasila je Biljana Slavković.

Dok je profesor i sudski veštak Slobodan Savić naglasak u svom izlaganju stavio na fizičke povrede žrtava i probleme sa kojima se žrtve, ali i institucije suočavaju prilikom evidentiranja ovih povreda. “Lekarski izveštaji su najčešće neadekvatni, loši, nekonkluzivni opisi, nedostatak detalja, fotografija, shema. Problem predstavlja i neusaglašena praksa pregleda žrtava trgovine ljudima, što je posledica odsustva protokola. Loša medicinska dokumentacija neretko je bila razlog što krivično delo sa elementima nasilja, uključujući i trgovinu ljudima, nije moglo biti dokazano u sudskom postupku, tako da izvršioci nisu bili adekvatno krivičnopravno sankcionisani.”

Nakon tribine „Preživeti nasilje – posledice po psihičko i fizičko zdravlje žrtava porodičnog nasilja i trgovine ljudima“ ASTRA je objavila priručnik sa tekstovima učesnika/ca koji može biti korisna literatura svim zaposlenima koji dolaze u kontakt sa žrtvama porodičnog nasilja i trgovine ljudima.

6 9

 

 

Scroll to Top