Facebook Pixel Code

Tribina o prevenciji u sklopu obeležavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

ASTRA svake godine obeležava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobar. Ove godine sprovedeno je nekoliko aktivnosti u cilju osvetljavanja problema trgovine ljudima i podsećanja javnosti na njegovo postojanje, sisteme podrške za žrtve i modele prevencije.

Sa tim ciljem, aktivistkinje Tima za podršku žrtvama ASTRE su 16. oktobra posetile Poljoprivredno-veterinarsku školu u Svilajncu, u čijem sklopu funkcioniše i dom za učenike/ce, i tom prilikom pred brojnom mladom publikom održale informativnu tribinu o problemu trgovine ljudima sa akcentom na prevenciji i zaštiti. Ova poseta odigrala se na poziv i u okviru preventivnih aktivnosti školskog Tima za prevenciju diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika. S obzirom na to da su učenici/ce pokazali veliko interesovanje za ovu temu, ova poseta predstavlja početak dalje saradnje sa ovom obrazovnom institucijom. Osim toga, Tim za podršku žrtvama planira slične posete na lokalu i drugim institucijama ovog tipa kako bi se mladima, kao jednoj od najugroženijih grupa, direktnim pristupom približile informacije o načinima prevencije trgovine ljudima.

*** Od nastanka ASTRA SOS telefona 2002. godine do danas primljeno je preko 39000 poziva, među kojima je većina bila direktno u vezi sa trgovinom ljudima, dok se manji broj poziva odnosi na provere rizične poslovne ponude koje ih mogu uvesti u lanac trgovine ljudima i radnu eksploataciju. ASTRIN tim je u prethodnih 20 godina identifikovao i različitim vidovima podrške pomogao 509 žrtava različitih oblika eksploatacije, ali većinom žena i devojčica (preko 70%), koje su bile podvrgnute najčešćem obliku trgovine ljudima − seksualnoj eksploataciji.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top