Facebook Pixel Code

TRGOVINA ŽENAMA – PRIRUČNIK ZA NOVINARE (2003)

Priručnik za novinare daje opšti pregled o tome šta je trgovina ženama, po čemu se razlikuje od pojava sa kojima se često povezuje i koje su predrasude prisutne oko nje. Priručnik, takođe, govori o situaciji u Srbiji i o medijskoj prezentaciji trgovine ženama u našoj zemlji, kao i o zakonskoj regulativi, trgovini decom i iskustvima sa ASTRA SOS telefona. Na kraju, Priručnik donosi preporuke novinarima, kao i terminološki rečnik i listu literature i internet adresa koje mogu koristiti onima koji žele da pišu o ovoj temi. Objavljen je na srpskom i engleskom jeziku.
PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top