Facebook Pixel Code

Trgovina ljudima u Srbiji – izveštaj za period 2000-2010

Izveštaj o trgovini ljudima u Republici Srbiji za period 2000–2010 analizira modalitete inkorporacije dva najvažnija međunarodna dokumenta – Palemo protokola UN i Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima u domaće zakonodavstvo i rešenja koje ono predviđa. Osim toga, veliki deo Izveštaja se bavi analizom prakse kojoj je ASTRA kao organizacija civilnog društva svedočila od samih početaka svog rada. Izveštaj sadrži i šest priloga koji uključuju izveštaj o radu ASTRA SOS telefona od 2002-2010, mapu žarišta tj. porekla žrtava u Srbiji, mape ruta trgovine ljudima kroz Srbiju i Evropu, prikaz rezultata istraživanja javnog mnjenja o percepciji i razumevanju problema trgovine ljudima u Srbiji, izveštaj o SerbAz slučaju radne eksploatacije, prikaz aktivnih subjekata u borbi protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji, izveštaj o otkrivenim slučajevima trgovine ljudima i aktivnostima preduzetim tokom 2010. godine od strane policije i centara za socijalni rad u gradovima u kojima deluju organizacije članice ASTRA mreže.

Na kraju Izveštaja su date opšte i konkretne preporuke koje se odnose na zakonodavstvo, prevenciju i zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Izveštaj je objavljen na engleskom i na srpskom jeziku i uz podršku Evropske unije (EIDHR) i OAK fondacije.

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top