Facebook Pixel Code

TRGOVINA LJUDIMA – PRIRUČNIK ZA NOVINARE (2009)

Drugo, prošireno i dopunjeno izdanje Priručnika za novinare, pored definicije i istorijata, daje i opšti pregled situacije i novih trendova u vezi sa trgovinom ljudima u Srbiji i svetu. Osim toga, Priručnik predstavlja rezultate istraživanja javnog mnjenja na temu trgovine ljudima, analizu tekstova objavljenih u odabranim dnevnim novinama tokom 2008. godine, i to kako sa stanovišta njihove sadržine i naslova, tako i sa stanovišta u njima upotrebljenog jezika. U izradi ovog priručnika učestvovali su i novinari koji deluju u oblasti radijskog, televizijskog, dokumentarnog novinarstva, štampanih medija i marketinga, a koji su podelili svoja iskustva u radu na pokrivanju ove teme.

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top