Facebook Pixel Code

Trgovina devojčicama u cilju seksualne eksploatacije i dalje veliki problem u Evropi

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENJE ORGANIZACIJA ČLANICA FONDACIJE CHILD10 POVODOM 18. OKTOBRA, EVROPSKOG DANA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Trgovina ljudima i seksualno iskorišćavanje dece, posebno devojčica, radi ostvarenja zarade i dalje su u porastu uprkos sve većim naporima na suzbijanju ove pojave. Tokom pandemije postalo je očigledno da se društvene mreže i druge onlajn platforme sve više koriste za vrbovanje i eksploataciju devojaka i devojčica. Eksploatacija se odvija na samim platformama ili se one koriste kao mesto regrutovanja za eksploataciju koja se odvija lično, tj. uživo. Iako se vrbovanje dece radi zarade, bila ona podvrgnuta seksualnoj eksploataciji ili nekom drugom vidu trgovine ljudima, i dalje vezuje za društveno-ekonomski nestabilna područja i socijalno ugrožene grupe, mnoge devojčice koje postanu žrtve trgovine ljudima ili seksualne eksploatacije u poslednje vreme ne pripadaju nijednoj rizičnoj grupi. U Evropi se sve češće izveštava o eksploataciji vršnjaka među školskom decom.

U Srbiji je tokom prošle godine zvanično identifikovano 59 žrtava trgovine ljudima, od tog broja 24 žrtve su bila deca, 16 devojčica i 8 dečaka. Među seksualno eksploatisanim osobama 50% činile su devojčice, koje su u trenutku vrbovanja imale između 12 i 15 godina. Ove godine do kraja septembra zvanično su identifikovane 34 žrtve trgovine ljudima, među njima je i 10 devojčica. Stručnjaci upozoravaju da je ovaj broj daleko veći.

Kako bi se sprečilo širenje ovog zabrinjavajućeg trenda, hitno treba povećati napore usmerene na prevenciju i rešavanje uzroka trgovine decom radi seksualne eksploatacije. Važan korak u takvim preventivnim naporima je osigurati da se zemlje širom Evrope posvete osnaživanju devojčica tako što će se u obrazovne sisteme uključiti moduli koji govore o trgovini ljudima uopšte i trgovini ljudima u cilju seksualne eksploatacije u onlajn prostoru i van njega, kao i o načinima zaštite, zdravim odnosima, konceptu seksualnog pristanka i rodne ravnopravnosti.

Fondacija Child10 i i njene članice nagrađene organizacije za 2021. godinu, među kojima je i ASTRA, rade širom Evrope na sprečavanju i zaštiti dece od trgovine ljudima, posebno trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije. Iskustva ovih organizacija govore da se evropske zemlje i vlade uveliko razlikuju kako u razumevanju potrebe za takvim obrazovnim modulima, tako i u načinu efikasne integracije takvih modela u obrazovni sistem.

Na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobar, Fondacija Child10, ASTRA i ostale nagrađene organizacije za 2021. upućuju zajednički apel vladama svojih zemalja da se hitno uvedu obavezni  obrazovni moduli posvećeni prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima i seksualne eksploatacije dece na internetu i van njega, kao i o zdravim odnosima, razumevanju koncepta seksualnog pristanka i rodne ravnopravnosti.

Podsećamo vlade naših zemalja, uključujući i Vladu Republike Srbije, da su ovi obrazovni moduli u skladu sa pristupom zasnovanim na pravima deteta i da ih treba formirati u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje imaju neprocenjivo znanje i iskustvo u ovoj oblasti. Samo zajedničkim radom možemo iskoreniti trgovinu ljudima i seksualnu eksploataciju dece.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top