Facebook Pixel Code

Trening za pripadnike granične policije

NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima iz Beograda, u saradnji sa stručnjacima iz holandske kriminalističke policije i uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji, realizovala je trening za pripadnike policije na temu unapređenja njihovih veština komuniciranja sa žrtvama trgovine ljudima u cilju dobijanja validnog i kvalitetnog iskaza žrtve koji je neophodan za istragu, ali izbegavajući da izlože žrtve sekundarnoj viktimizaciji. Veliku podršku u realizaciji ovog treninga ASTRA je dobila i od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Cilj treninga je da pomogne radnicima granične policije koji rade na terenu tj. na samim graničnim prelazima da steknu i/ili unaprede znanja i veštine kako bi lakše mogli da prepoznaju moguću žrtvu u veoma kratkom vremenu koje imaju na raspolaganju i da dalje adekvatno postupe kako bi olakšali njenu kasniju identifikaciju.

Trening je predvodio glavni policijski inspektor za suzbijanje trgovine ljudima holandske policije Henk Werson sa svojim timom, posebno insistirajući na praktičnom provežbavanju tehnika razgovora, sa naglaskom na komuniciranja i prikupljanja informacija u slučaju postojanja jezičke barijere.

Trening je održan u Beogradu od 15. do 18. oktobra 2012. godine i okupio je 22 pripadnika/ce granične policije zaposlena na graničnim prelazima iz svih sedam regionalnih centara.

Ovaj trening je realizovan u okviru ASTRINIH nastojanja da ojača kapacitete domaćih anti-trafiking aktera različitog profila kroz praktično provežbavanje veština koje će im koristiti u radu i razmenu iskustava sa njihovim kolegama iz stranih zemalja.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top