Facebook Pixel Code

Trening za institucije, Vrnjačka Banja, 26-28. novembar

U Vrnjačkoj Banji, AT mreža je organizovala trening za 29 predstavnica/ka centara za socijalni rad i policije iz Vranja, Vlasotinca (Leskovca) i Niša, i aktivistkinje Odbora za ljudska prava – Vranje, SOS za žene i decu žrtve nasilja – Vlasotince, Centra za devojke – Niš. Trening su vodile predstavnice ASTRE sa ciljem da prenesu znanja o novim trendovima i aktivnostima u oblasti suzbijanja trgovine ljudima, kao i da razmene iskustva sa predstavnicima institucija i organizacija koje rade na terenu. Tokom treninga učesnici su razgovarali i o veštinama komunikacije sa žrtvom, kao i o značaju međusektorske saradnje.

 

Održavanje treninga sprovodi se u okviru projekta Anti trafiking mreže „Ženske nevladine organizacije u borbi protiv trgovine ljudima“ koji podržavaju fondacije OAK i Trag.

Scroll to Top