Facebook Pixel Code

Trening „Poboljšanje pristupa kompenzaciji za žrtve trgovine ljudima“

U Beogradu je početkom aprila održan trening za advokate dugogodišnje saradnike ASTRE. Tema treninga bila je „Poboljšanje pristupa kompenzaciji za žrtve trgovine ljudima“. Trening je organizovan od strane Saveta Evrope u okviru projekta „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji“, koji se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility for Western Balkan and Turkey“.

Preko dvadeset advokata iz različitih gradova Srbije, zajedno sa predstavnicama ASTRA-tima, imali su priliku da prisustvuju konstruktivnom edukativnom treningu, razmene iskustva i primere dobre prakse, a sve sa ciljem jačanja dugogodišnjeg partmerstva i negovanja dobrih praksi.

Neki od advokata su sa nama podelili svoja iskustva rada na specifičnim slučajevima, a imali smo i to zadovoljstva da jedna od sudija Vrhovnog kasacionog suda iz svog ugla govori o postupcima koji su se vodili u Srbiji za slučajeve trgovine ljudima. Pri kraju ovog susreta naša saradnica iz Bugarske omogućila nam je uvid u saznanja o njihovoj praksi i načinu radu, naročito iz perspektive problematike vezane za ostvarenje kompenzacije za žrtve trgovine ljudima.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top