Facebook Pixel Code

Treći ekspertski sastanak advokata „Zdravstvene i psihološke posledice trgovine ljudima“

19.05.2012, Beograd                                   

Treći ekspertski sastanak advokata na temu „Zdravstvene i psihološke posledice trgovine ljudima“ održan je 18. maja 2012. u Hotelu Zira u Beogradu, u okviru trogodišnjeg projekta „Zaštita  ljudskih  prava  žrtava  trgovine  ljudima  i/kroz  pružanje  pravne  pomoći“ koji sprovode NVO ASTRA i Holandski helsinški komitet (HHK) uz podšku Ministarstva spoljnih poslova kraljevine Holandije (MATRA).

O različitim aspektima zdravstvenih posledica trgovine ljudima iskustva su podelili domaći i strani stručnjaci iz raličitih oblasti – Henk Werson, policijski inspektor i stručnjak Centra za trgovinu ljudima i krijumčarenje ljudi holandske policije, holandska ekspertkinja Marjan Wijers, dr Cathy Zimmerman iz Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu, profesori Slobodan Savić sa Insituta za sudsku medicinu i Aleksandar Jovanović, šef Odseka za sudsku psihijatriju KCS,  dr Vera Litričin, Biljana Slavković iz Instituta za psihodramu, kao i sudija Vrhovnog kasacionog suda Biljana Sinanović.

Na sastanku se diskutovalo o brojnim teme koje se tiču zdravstvenih i psiholoških posledica trgovine ljudima, uključujući i strategije koje trgovci ljudima koriste kako bi zavrbovali žrtvu i osigurali njenu poslušnost tokom ekslpoatacije; strategije i mehanizmi koji žrtvama pomažu da lakše podnesu život u lancu trgovine ljudima; uloga veštačenja, sudske medicine i sudske psihijatrije u sudskim postupcima za delo trgovine ljudima i kako ih iskoristiti za unapređenje položaja žrtve. Predstavljeni su i rezultati dva istraživanja o posledicama trgovine ljudima po fizičko, reporduktivno  i psihičko zdravlje žena – istraživanje koje je Cathy Zimmerman sprovela na uzorku od oko 450 žena žrtava trgovine ljudima u više zemalja Evrope, kao i analiza najučestalijih zdravstvenih posledica trgovine ljudima na osnovu ASTRINOG desetogodišnjeg iskustva.

Ovaj sastanak i druge aktivnosti predviđene projektom održavaju se sa ciljem što stručnije obuke advokata o problemu trgovine ljudima radi pravovremenog i tačnog informisanja žrtava trgovine ljudima o njihovim pravima grarantovanim međunarodnim konvencijama i domaćim propisima, te njihovog adekvatnog zastupanja u krivičnim i parničnim postupcima.

Nevladina organizacija ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima posvećena je iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima. Sa ciljem prevencije i suzbijanja ovog problema ASTRA istovremeno deluje u oblasti pružanja direktne pomoći žrtvama u procesu oporavka i reintegracije, prevencije, edukacije, podizanja javne svesti, istraživanja i izveštavanja. Uz to, ASTRA vodi prvi i jedini SOS telefon u Srbiji specijalizovan za problem trgovine ljudima, na koji je za deset godina rada upućeno preko 15000 poziva, a blizu 400 osoba je identifikovano kao žrtva trgovine ljudima.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top