Facebook Pixel Code

Tražioci azila iz Srbije: migracije, siromaštvo i rizici od trgovine ljudima

Sa namerom da istraže šta stoji iza predrasuda i često negativne javne slike o ljudima koji u određenim zemljama zapadne i severne Evrope podnose zahteve za azil, istraživači i istraživačice iz Grupe 484, ASTRE, Ženskog romskog centra „Bibija“ i Nexus – Vranje potražili su razloge, motive i priče o životnim teškoćama i nadama koje pokreću sezonske migracije građana Srbije koji pripadaju romskoj zajednici u potragu za boljim životom u azilnom sistemu neke od evropskih država. Izveštaj „Tražioci azila iz Srbije: migracije, siromaštvo i rizici od trgovine ljudima“ predstavlja njihova iskustva sa tog puta, ono sa čim se suočavaju pri povratku, rizike koje takve migracije nose, susretu sa pojavama eksploatacije, nasilja i trgovine ljudima.

Razmišljajući o rezultatima do kojih su došli, članovi tima koji su sproveli istraživanje takođe pokušavaju da ponude i mogućnosti koje bi mogle dovesti do rešenja i preporuke za kreatore politika kojima se nastoji uticati na smanjenje ovih migratornih pokreta prema granicama Evropske unije, koji ne mogu i ne smeju biti svedeni jedino na puki politički rizik od ponovnog uvođenja viznog režima. Umesto olakog okrivljavanja, nije li potrebno upitati se: gde leži odgovornost za ove migracije? U čemu je problem: u hiljadama zahteva za azil koji podnose državljani Republike Srbije ili u razlozima zbog kojih su podneseni?

Izveštaj „Tražioci azila iz Srbije: migracije, siromaštvo i rizici od trgovine ljudima“ realizovan je u okviru projekta „Prеvеnciја trgоvinе lјudimа u kоntеkstu migrаtоrnе pоtrаgе zа аzilnоm zаštitоm rоmskе pоpulаciје sа tеritоriје Srbiје“ uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top