Facebook Pixel Code

SUZBIJANJE TRGOVINE LJUDIMA – DOBRE PRAKSE / PRIRUČNIK ZA INSTITUCIJE (2009)

Za uspešno suzbijanje trgovine ljudima i prevazilaženje posledica ovog kompleksnog problema, neophodan je planiran i koordinisan rad velikog broja aktera, kao i podrška društva u celini. Zbog toga smo pozvali stručnjake iz različitih institucija koji se u svom radu mogu susresti sa (potencijalnim) žrtvama trgovine ljudima da ovaj problem rasvetle sa aspekata koji su od značaja za rad njihovih kolega i koleginica. Osnovna ideja kojom smo se rukovodile u izradi ovog Priručnika je da naše saradnice i saradnici sami predstave svojim kolegama dosadašnje rezultate, načine, tj. specifičnosti rada konkretnih institucija u oblasti prevencije, kažnjavanja i zaštite žrtava trgovine ljudima, kao i da se promovišu najbolja iskustva i prakse u ovoj oblasti. Zbog potrebe da se problemu pristupi multidisciplinarno, Priručnik za institucije je koncipiran kao kompilacija tekstova autorki i autora različitih struka. Mislimo da će iskustva iz pojedinačnih institucija biti korisna i onima koji nisu u njima zaposleni, a pre svega da će omogućiti da se stekne šira slika i da se prepoznaju kako pozitivna rešenja, tako i slabe tačke u celom lancu delovanja na polju suzbijanja trgovine ljudima.

U Priručniku se nalaze članci Biljane Slavković, psihodramske terapeutkinje, Željke Martinovski, psihološkinje zaposlene u obrazovnom sistemu „Crnjanski“, Rajka Atanackovića iz Ministarstva pravde, prof. dr Violete Beširević sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union, prof. dr Milana Žarkovića sa Policijsko-kriminalističke akademije, Snežane Elez iz Ministarstva unutrašnjih poslova, doc. dr Đorđa Alempijevića iz Instituta za sudsku medicinu, advokatkinje Milene Banić i Sanje Kljajić iz Zavoda za socijalnu zaštitu.

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top