Facebook Pixel Code

„Stvoriti društvo u kome trgovina ljudima nije moguća“, UN Trust Fund konferencija u Njujorku

UN Trust Fund to End Violence against Women i Shiva Fondacija su organizovali jednodnevnu konferenciju o trgovini ljudima, 9. marta, u Njujorku. Učesnici konferencije su bili predstavnici organizacija koje podržava UN Trust Fund, ali i zaposleni u hotelijerstvu, privatnom sektoru, predstavnici državnih institucija, kao i drugih međunarodnih organizacija. S obzirom na to da su učesnici konferencije bili iz različitih sfera rada, akcenat konferencije je bio na međusobnoj saradnji svih sektora kako bi se stvorilo društvo bez trgovine ljudima.

Na konferenciji koja je održana neposredno pre 62. sednice Komiteta o položaju žena, učesnici su pokazali na koje sve načine hoteli i privatni sektor mogu da doprinesu suzbijanju trgovine ljudima. Takođe, tokom konferencije naglašena je rodna dimenzija trgovine ljudima uzimajući u obzir činjenicu da je 71% slučajeva trgovine ljudima su žene.  

Teme o kojima su govornici/e i učesnici/e diskutorvali tokom konferencije su:

  • na koji način uvesti pristup orjentisan na žrtve prilikom donošenja odluka o pružanju socijalnih usluga
  • osnaživanje privatnih kompanija da se uključe u borbu protiv trgovine ljudima
  • efektivnije korišćenje novih tehnologija u cilju sprečavanja i prevencije trgovine ljudima
  • pomeranje od korporativne društvene odgovornosti ka sveobuhvatnijem modelu za kompanije kako bi doprinele suzbijanju trgovine ljudima.

Direktorka ASTRE Marija Anđelković je imala priliku da predstavi rad organizacije, kao i dosadašnju saradnju sa UN Trust Fund-om. Ona je istakla sledeće: „Borba protiv trgovine ljudima nije samo implementacija projekata, kampanje podizanja svesti javnosti ili pružanje pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima. Ipak je najbitnije da stvaramo svet u kome trgovina ljudima neće biti moguća”.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top