Facebook Pixel Code

Srbija pokazala visok stepen nepostupanja po presudama Evropskog suda za ljudska prava

Evropska mreža za implementaciju (European Implementation Network − EIN), organizacija koja okuplja nevladine organizacije država-članica Saveta Evrope, čija je glavna delatnost zagovaranje pune i blagovremene implementacije odluka Evropskog suda za ljudska prava, objavila je statističke podatke o sprovođenju odnosno nesprovođenju presuda strazburškog suda. Statistički podaci pokazuju da 43% presuda koje je Evropski sud za ljudska prava doneo u prethodnih 10 godina ostane neizvršeno, što praktično znači da 1.200 presuda čeka na izvršenje. Srbija svojim primerom tu statistiku dopunjuje sa 22% neizvršenih presuda kojima je utvrđena odgovornost Srbije za povredu ljudskih prava. Ove presude nisu izvršene u roku od deset godina od dana njihovog donošenja, što ukazuje na nedostatak političke volje za implementaciju odluka ES.

Tim povodom EIN je na svojoj platformi pokrenuo posebne stranice namenjene državama koje ne ispunjavaju svoje obaveze, a koje su, osim statistikom, potkrepljene i najeksplicitinijim slučajevima. U slučaju naše zemlje to je svakako slučaj Jovanović protiv Srbije. Evropski sud za ljudska prava je marta 2013. godine objavio svoju odluku kojom utvrđuje da je Srbija povredila pravo na privatnost i na porodični život Zorice Jovanović. Razlog podnošenja predstavke bio je ne samo ozbiljna sumnja da sin Zorice Jovanović, rođen 1983. godine, nije umro, već i višedecenijsko ćutanje države Srbije o ovoj ozbiljnoj sumnji. Činjenice ovog sudskog slučaja su zajedničke za veliki broj sumnjivih smrti beba u porodilištima Srbije. ES je Zorici Jovanović dosudio naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenih patnji u iznosu od 10.000 evra. Osim toga, sud je odredio da Srbija mora preduzeti sve odgovarajuće mere, a najbolje donošenjem posebnog zakona, kojim bi propisala mehanizam čiji je cilj da obezbedi individualnu satisfakciju svim roditeljima čiji je položaj isti ili dovoljno sličan sa položajem Zorice Jovanović. Međutim, Srbija ovaj zakon još uvek nije dobila.

Više o slučaju Jovanović protiv Srbije možete pročitati ovde, a o slučajevima nestalih beba detaljnije se možete obavestiti, između ostalog, i na našem sajtu.

Komitet ministara Saveta Evrope posebno vodi računa o presudama donetim protiv Srbije zbog povreda prava na suđenje u razumnom roku, ali i zbog slučajeva nestalih beba, te je septembra prošle godine doneo još jednu odluku namenjenu Vladi Republike Srbije, koja je podsećanje o neizvršenim obavezama države Srbije. Sledeća sednica Saveta ministara SE biće održana od 3. do 5. marta 2020. godine i biće takođe posvećena izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava. Očekuje se da će i na toj sednici protiv Srbije biti doneta odluka, odnosno rezolucija, zbog neizvršavanja presuda o povredi prava na suđenje u razumnom roku i presude u slučaju nestalih beba. Ključni razlog zbog koga Srbija učestalo gubi sporove u Strazburu, odnosno zbog koga u Srbiji dolazi do povrede ljudskih prava, jeste nepreduzimanje opštih mera za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Uredno izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava dići će standarde ljudskih prava u Srbiji na viši nivo i sprečiti da Srbija učestalo gubi sporove u Strazburu.

Tim povodom, YUCOM, UZUZ i ASTRA, kao nevladine organizacije članice Evropske mreže za implementaciju iz Srbije, izdale su zajedničko saopštenje i prosledile ga medijima i javnosti, u kome apeluju na državne organe Republike Srbije da posvete veću pažnju izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava. Razlog za izdavanje ovog saopštenja je opravdana briga da nepostupanje po presudama Evropskog suda za ljudska prava može imati političke i diplomatske posledice po Republiku Srbiju, dok uvek ima negativne posledice po prava građana Republike Srbije.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top