Facebook Pixel Code

Skup podrške ženama i devojčicama – potencijalnim žrtvama organizovane seksualne eksploatacije u Jagodini

U subotu, 5. juna, u 13h na Trgu narodne omladine u Jagodini, Nezavisna ženska grupa − sastavljena od predstavnica/ka ženskih organizacija, građanskih inicijativa i društveno angažovanih pojedinki i pojedinaca – održala je skup podrške ženama i devojčicama iz Jagodine, potencijalnim žrtvama organizovane seksualne eksploatacije u ovom gradu, kako bi im direktnom akcijom i na licu mesta uputila poruku da u ovom procesu nisu same, i da su im bez uslovljavanja otkrivanjem identiteta i učestvovanjem u istražnom  i sudskom postupku zakonom garantovane pomoć i podrška.

Skup je organizovan zbog načina na koji se tretira ovaj slučaj u javnosti, a koji karakteriše ćutanje nadležnih institucija, svođenje celog slučaja na političku aferu i samopromocija glavnog osumnjičenog na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću.

Na samom skupu prisutnima su se obratile aktivistkinje grupe sa nekoliko ključnih poruka.  Najpre je bilo reči o razlogu dolaska u Jagodinu i vrstama pomoći i podrške koji su na raspolaganju žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima. Pored toga bilo je reči o tome da je Srbija prošle godine usvojila Nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2020–2025. godine, a krajem maja Strategiju za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021–2025. „Ukoliko sada jasno i javno kao društvo ne istrajemo u zahtevima za bezuslovnu zaštitu i podršku svim žrtvama i svedocima u slučaju Jagodina, ove strategije ostaće mrtvo slovo na papiru, a žrtve nasilja trajno oštećene“ – rečeno je na skupu.

Nakon skupa aktivistkinje su podelile prolaznicima/ama promotivne materijale sa kontaktima SOS podrške organizacije ASTRA.

***

Ovo je prvi u nizu planiranih događaja ove nezavisne grupe aktivistkinja i aktivista, koji će biti posvećeni ostvarivanju prava žrtava u ovom i sličnim slučajevima nasilja, pre svega nad ženama i decom, pozivanju institucija i odgovornih pojedinaca da odgovorno reaguju, i ukazivanju na neophodnost privođenja pravdi počinilaca ovih krivičnih dela.

Nezavisnu žensku grupu čine/podržavaju:

 • ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima
 • Autonomni ženski centar
 • NVO Labris
 • Žene u crnom
 • BeFem – Feministički kulturni centar
 • Ženska grupa Ne davimo Beograd
 • Udruženje žena Peščanik – Kruševac
 • UG PAOR, Zrenjanin
 • Centar za devojke – Niš
 • Sos za žene i decu žrtve nasilja – Vlasotince
 • UG Fenomena – Kraljevo
 • Alternativni centar za devojke – Kruševac
 • Udruženje Roma Novi Bečej
 • Centar za ženske studije
 • Impuls, Tutin
 • Magazin Karakter
 • Minja Marđonović
 • Aida Ćorović
 • Jelena Jaćimović
 • Danijela Štajnfeld
 • Marta Fiš
 • Marija Lukić
 • Jelena Ivković
 • Vera Kurtić
 • Tamara Urošević
Scroll to Top