Facebook Pixel Code

Senka nad Srbijom – Izveštaj nevladinih organizacija za 55. zasedanje Komiteta CEDAW 2013.

U ovom „Izveštaju iz senke“, ženske grupe iz Srbije solidarno izveštavaju o najvećim sistemskim preprekama za zaštitu ženskih ljudskih prava, a to su: nasilje nad ženama, trgovina ženama, uskraćivanje lezbejskih prava i militarizacija rezolucije UN 1325. Takođe, svesrdno podržavamo sve kritičke doprinose drugih nevladinih organizacija, posebno one koji se tiču Romkinja, žena sa invaliditetom i interno raseljenih žena, a posebno interno raseljenih Romkinja, kojima je ovaj osnov za ostvarivanje prava potpuno uskraćen.

Ovaj izveštaj podneli su Autonomni ženski centar, ASTRA, Žene u crnom, Labris i Glas razlike.

Zaključna razmatranja (na engleskom)

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top