Facebook Pixel Code

Seminar za tužioce

Seminar „Uloga tužilaca u krivičnim postupcima u vezi sa krivičnim delom trgovine ljudima“, u organizaciji Republičkog javnog tužilaštva i NVO ASTRAAkcija protiv trgovine ljudima, održan je 1. i 2. novembra u Beogradu. Podršku realizaciji seminara dale su Francuska ambasada u Srbiji i Pravosudna akademija.

Ovaj seminar je realizovan kao deo aktivnosti predviđenih Memorandumom o saradnji koji su ASTRA i RJT potpisali u septembru ove godine. Učesnici su bili tužioci i zamenici tužilaca iz 23 viših javnih tužilaštava iz cele Srbije koje je Republičko javno tužilaštvo odredilo kao kontaktne tačke za slučajeve trgovine ljudima.

Učesnici seminara su, kroz teorijska predavanja i praktične vežbe, imali prilike da saznaju više o samom problemu trgovine ljudima, procesu trgovine ljudima i karakteristikama ovog krivičnog dela, psihološkim posledicama trgovine ljudima i psihologiji žrtve, komunikaciji između tužioca i žrtve, tužilačkoj istrazi u slučajevima trgovine ljudima u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini i sudskoj praksi u Francuskoj.

Seminar je realizovan sa ciljem širenja znanja o krivičnom delu trgovine ljudima i njegovim aspektima od značaja za vođenje krivičnog postupka kako bi se poboljšala efikasnost samog postupka, ali i unapredio položaj žrtava u sudskom postupku, posebno u svetlu značaja javnog tužioca u okviru tužilačke istrage.

Seminar „Uloga tužilaca u krivičnim postupcima u vezi sa krivičnim delom trgovine ljudima“ predstavlja još jedan korak u okviru ASTRINIH višegodišnjih nastojanja da ojača kapacitete domaćih anti-trafiking aktera različitih profila kroz interaktivno učenje i razmenu iskustava sa kolegama iz zemlje i inostranstva.

Scroll to Top