Facebook Pixel Code

Seminar za inspektore rada „Prevencija i suzbijanje trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije“

U Vrnjačkoj Banji održan je trodnevni seminar pod nazivom „Prevencija i suzbijanje trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije“, u okviru projekta „Jačanje borbe protiv trgovine ljudima u Srbiji“ (2023-2026). Seminar je imao za cilj unapređenje kapaciteta inspektora rada za identifikaciju i zaštitu žrtava trgovine ljudima, uz naglasak na promociji saradnje među institucijama i organizacijama civilnog društva, kao i poštovanju prava žrtava i specifičnih potreba dece.

Sastanak je okupio 23-25 predstavnika Inspekcije rada, zajedno s predstavnicima Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima, Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima i NVO Atina. Vodeći seminar, Marija Andjelković iz NVO ASTRA i profesor Milan Žarković, predstavili su različite aspekte borbe protiv trgovine ljudima, uključujući međunarodne i nacionalne pravne okvire, indikatore prinudnog rada, kao i ulogu inspekcije rada u suzbijanju trgovine ljudima, kroz prezentaciju primera dobre prakse iz Belgije.

Prvog dana seminara, učesnici su se upoznali kroz uvodnu sesiju koja je obuhvatila predstavljanje programa, facilitatora i učesnika, dok su drugog dana obuhvaćene teme poput osnovnih pojmova vezanih za trgovinu ljudima, kao i međunarodnih i nacionalnih pravnih okvira za suzbijanje trgovine ljudima i prinudnog rada. Treći dan seminara uključio je raspravu o nacionalnom mehanizmu za upućivanje i multisektorskoj saradnji, fokusirajući se na ulogu ključnih aktera.

Ciljevi seminara su obuhvatali sticanje znanja inspektora rada o detekciji, identifikaciji, i upućivanju žrtava trgovine ljudima, jačanje saradnje u borbi protiv trgovine ljudima, razmenu znanja o metodama i tehnikama istraživanja slučajeva, kao i prezentaciju primera dobre prakse iz Belgije. Ovaj događaj predstavljao je važan korak u podizanju svesti i jačanju kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji.

 

Scroll to Top