Facebook Pixel Code

Savet ministara ponovo reagovao povodom slučaja Jovanović vs. Srbija

Na sastanku održanom prošle nedelje, u periodu između 23. i 25. septembra, Savet ministara Saveta Evrope doneo je još jednu odluku namenjenu Vladi Republike Srbije, a koja je deo procesa supervizije sprovođenja presude Evropskog suda u slučaju Jovanović protiv Srbije, donete marta 2013. godine, kada je ES utvrdio da je Srbija povredila pravo na privatnost i na porodični život Zorice Jovanović, koja je podnela predstavku za zaštitu ovih ljudskih prava.

Više o slučaju Jovanović protiv Srbije možete pročitati ovde, a o slučajevima nestalih beba detaljnije se možete obavestiti, između ostalog, i na našem sajtu.

U produžetku ovog teksta prenosimo u potpunosti sadržaj ovog nikad oštrijeg obraćanja Saveta ministara Vladi RS:

 
1355. sastanak, 23−25. septembar 2019. (DH*)
H46-23 Zorica Jovanović protiv Srbije (Predstavka br. 21794/08)
Supervizija sprovođenja presuda Evropskog suda
 

Prateći dokument
CM/Notes/1355/H46-23

Odluke

Savet ministara:

  1. podseća da se ovaj slučaj odnosi na nemogućnost tužene države da pruži kredibilne informacije koje se tiču beba čiji je nestanak iz porodilišta prijavljen, najvećim delom u periodu između 70-ih i 90-ih godina;
  2. osim toga, Savet podseća da je, nakon presude Evropskog suda, srpska Vlada pripremila nacrt zakona za uvođenje mehanizma pružanja kredibilnih odgovora o sudbini „nestalih beba“ i individualnih obeštećenja njihovih roditelja;
  3. napominje da je nacrt zakona izmenjen da bi uzeo u obzir odluke Komiteta ministara o ovom slučaju, ali su ozbiljno zabrinuti zato što zakon još uvek nije donet i nalazi se na čekanju u skupštinskoj proceduri;
  4. napominje da su donete izmene i dopune nacrta zakona koje se tiču korišćenja DNK testiranja u postupku utvrđivanja činjenica; smatra da te izmene imaju potencijal da povećaju efikasnost postupka i dovedu do pružanja kredibilnih odgovora roditeljima koji se tiču sudbine „nestalih beba“;
  5. dok napominje da se vrše konsultacije o ovom pitanju na nacionalnom nivou, Savet ponavlja svoj poziv vlastima da uvedu efikasnu proceduru za utvrđivanje činjenica na međunarodnom nivou, uključujući DNK bazu podataka dostupnu roditeljima i „nestalim bebama“ koje borave u inostranstvu u cilju dopune domaće DNK baze podataka; takođe apeluju na vlasti da sprovedu ostale pripremne mere, kao što je obuka sudstva i ostalih relevantnih aktera o odgovarajućim standardima Konvencije i da nastave blisku saradnju sa Sekretarijatom;
  6. u vezi sa činjenicom da je rok koji je postavio Sud za donošenje mera u ovom slučaju, koji je izrazito humanitarne prirode, istekao pre pet godina, Savet ponovo insistira i pozivaju srpske vlasti da omoguće usvajanje ovog zakona i tretiraju ga kao stvar najvećeg prioriteta;
  7. napominje da postoje naznake od strane nadležnih da će se ovaj zakon usvojiti na vreme pre sledećeg sastanka Komiteta; donose odluku da će nastaviti da razmatraju ovo pitanje na svom 1362. sastanku (decembar 2019) (DH); nalaže Sekretarijatu da, u slučaju da zakon ne bude usvojen do tada, pripremi nacrt privremene rezolucije.

Original odluke možete pogledati ovde.

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top