Facebook Pixel Code

Sastanak specijalizovanih advokata i NVO koje pružaju pravnu pomoć žrtvama trgovine ljudima

Danas i sutra (21. i 22. novembra 2022), u organizaciji Saveta Evrope, u Strazburu odigrava se susret stručnjaka, specijalizovanih advokata i predstavnika/ca specijalizovanih organizacija za pružanje pravne pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima. U ova dva dana prisutni profesionalci biće upoznati sa nalazima GRETE iz treće runde evaluacije Konvencije, čiji je fokus bio na pristupu žrtvama pravdi i primeni efikasnih pravnih lekova u sudskim procesima koji se odnose na slučajeve trgovine ljudima; novom sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa trgovinom ljudima; slučajevima koji su dospeli do Evropskog suda za ljudska prava i Komiteta za ljudska prava UN-a, itd. Sve ovo biće praćeno radom u grupama na teme: uloga advokata u identifikaciji žrtava trgovine ljudima, princip nekažnjavanja za žrtve trgovine ljudima i isticanje zahteva za kompenzaciju za žrtve.

Tokom drugog dana susreta, u okviru sesije „Nacionalni strateški sporovi: prikaz predmeta iz različitih zemalja“ prisutni će biti upoznati sa najznačajnijim slučajevima dobre prakse u smislu zaštite žrtava u pravosudnom sistemu. Tom prilikom direktorka ASTRE Marija Anđelković govoriće o revolucionarnoj odluci Ustavnog suda iz marta 2021, kada je US usvojio žalbu ASTRINE klijentkinje, koja je u vreme izvršenja krivičnog dela bila maloletna, i presudio da nadležni državni organi – Više javno tužilaštvo u Beogradu i Viši sud u Beogradu nisu ispunili svoje pozitivne obaveze u procesnom aspektu u odnosu na zabranu svih oblika trgovine ljudima, i zbog toga nisu sproveli delotvoran i pravičan postupak, koji bi rezultirao donošenjem relevantne sudske presude.

Više o ovoj odluci Ustavnog suda možete naći OVDE!

Scroll to Top