Facebook Pixel Code

Sastanak specijalizovanih advokata i NVO koje pružaju pravnu pomoć žrtvama trgovine ljudima 2023

I ove godine Savet Evrope organizovao je u Strazburu susret mreže stručnjaka, specijalizovanih advokata i predstavnika/ca specijalizovanih organizacija za pružanje pravne pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima, 26. i 27. oktobra 2023.

U 2016. godini, Odeljenje Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima, u saradnji sa Holandskim helsinškim komitetom, organizovalo je prvi sastanak advokata i nevladinih organizacija (NVO) specijalizovanih za pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima. Sastanak je okupio oko 50 pravnih stručnjaka iz 26 država članica Konvencije. Ovaj događaj je postavio temelje za uspostavljanje mreže specijalizovanih advokata i nevladinih organizacija koje pružaju pravnu pomoć žrtvama trgovine ljudima.

Ove godine sastanak je bio posvećen ovim temama: Borba protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije; Primena Evropske konvencije o ljudskim pravima na slučajeve trgovine ljudima; Primena odredbe o nekažnjavanju žrtava trgovine ljudima; Trgovina ljudima i informaciono-komunikacionim tehnologijama; Odšteta žrtvama trgovine ljudima; Aktuelni trendovi u trgovini ljudima.

Veliko nam je zadovoljstvo što smo u okviru poslednjeg panela Aktuelni trendovi u trgovini ljudima  bile u prilici da sa prisutnima podelimo rezultate uporedne analize sudskih presuda vezanih za krivično delo trgovina ljudima, koju ASTRA realizuje od 2011. godine.

Scroll to Top