Facebook Pixel Code

Sastanak sa predstavnicama RING mreže

U petak, 18. maja, u prostorijama NVO ASTRA održan je neformalan sastanak sa predstavnicama RING mreže, koju čine bosanskohercegovačke nevladine organizacije aktivne u borbi protiv trgovine ljudima. Ovom prilikom predstavnice RING mreže su se susrele sa predstavnicama NVO ASTRA, NVO Atina, Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima i Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima. Na ovom dinamičnom susretu bilo je reči o brojnim izazovima sa kojima se aktivistkinje za borbu protiv trgovine ljudima svakodnevno susreću, zatim o saradnji sa institucijama i mogućnostima proširivanja ove saradnje, o rastućem problemu radne eksploatacije na Balkanu, novim kontekstima koje razvoj novih tehnologija (interneta i društvenih mreža) uvodi u oblast trgovine ljudima, olakšavajući vrbovanje žrtava i sl.

Ovo je bila prilika da razmenimo iskustva i primere dobre prakse, ali i utvrdimo mogućnosti za dalje povezivanje i zajedničku borbu protiv trgovine ljudima u našem regionu.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top