Facebook Pixel Code

Sastanak sa partnerima iz Grčke, Slovenije i Velike Britanije u okviru Erasmus projekta “Analiza diskursa i bezuslovno pozitivno prihvatanje”

U okviru međunarodnog projekta „Analiza diskursa i bezuslovno pozitivno prihvatanje”, ASTRA je učestvovala na cetvrtom partnerskom sastanku u Agriniu, Grčkoj, u periodu 18−22. februar. Tokom ovih pet dana predstavnici partnerskih organizacija su imali priliku da razmene informacije i sumiraju rezultate dosadasnje implementacije projektnih aktivnosti, ali i da detaljnije razrade plan sprovođenja aktivnosti za naredni period. Pored toga, predstavnice ASTRE su, zajedno sa ostalim projektnim partnerima, posetile organizaciju “Panagia Eleoysa” koja se bavi profesionalnom rehabilitacijom osoba sa smetnjama u razvoju, vođenjem dnevnog centra i stanova za samostalan zivot, ali su i imale priliku da unaprede znanja na temu stigme osoba sa mentalnim poremećajima.

Projekat „Analiza diskursa i bezuslovno pozitivno prihvatanje” je nastao kao program obuke za unapređenje kompetencija praktičara koji rade sa pripadnicima ranjivih grupa, a u cilju razmene znanja na različite teme: samorefleksivnost, pristup usmeren na snage, bezuslovno pozitivno prihvatanje, analiza diskursa, feministička teorija i socijalni konstruktivizam. Partneri koji sprovode projekat su Mental Health Center of Agrinio i ODYSSEUS Centre for the prevention of abuses and the promotion of psycho-social rehabilitation (Grčka), Plymouth and District Mind (Velika Britanija), SENTPRIMA (Slovenija) i ASTRA kao partnerska organizacija iz Srbije. Projekat je nastao u sklopu ERASMUS programa. Više o projektu i partnerskim organizacijama možete videti na sajtu DAUPR-a.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top