Facebook Pixel Code

Sastanak regionalnih partnera na projektu Balkans ACT Now!

 U sklopu projekta Balkans ACT Now! organizovana je radionica za izradu Akcionog plana za regionalno povezivanje, kao i sastanak partnerskih organizacija na projektu, od 29. oktobra do 2. novembra, u Sarajevu. Tokom pet dana, predstavnice organizacija iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Crne Gore, Holandije i Srbije su razmenjivale svoja iskustva o trenutnoj situaciji u oblasti suzbijanja trgovine ljudima u svojim zemljama, kao i o izazovima i promenjenim trendovima sa kojima su se suočavale u poslednjem periodu. U cilju izrade Akcionog plana za regionalno povezivanje, partnerske organizacije su predstavile svoja dosadašnja iskustva u kreiranju i učešću u različitim mrežama, kako bi do kraja radionice došli do zajedničkog dokumenta koji će predstavljati Akcioni plan za naredne dve godine.

Tokom poslednjeg dana radionice, partneri su održali projektni sastanak kako bi sumirali dosadašnje rezultate i isplanirali predstojeće aktivnosti. Osnovne aktivnosti EU projekta Balkans ACT Now! u trećoj fazu su primarno fokusirane na jačanje saradnje sa institucijama i institucionalno prilagođavanje i usvajanje Instrumenta za praćenje, koji će omogućiti objektivno i odgovorno praćenje kvaliteta usluga pomoći i zaštite žrtava trgovine ljudima, u cilju izgradnje i jačanja kapaciteta postojećih i budućih kancelarija nacionalnog izvestioca o trgovini ljudima.

Projekat Balkans ACT Now! sprovodi ASTRA, uz saradnju sa partnerskim organizacijama: Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS –  Bosna i Hercegovina; Centar za ženska prava – Crna Gora; Center for Legal Civic Initiatives (CLCI) – Albanija; Otvorena porta La strada – Makedonija; Holandski Helsinški Komitet – Holandija, uz podršku Evropske unije.  

  

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top