Facebook Pixel Code

Sastanak regionalne radne grupe BAN 3 projekta: ZAGOVARANJE USPELO – SRBIJA DOBIJA NACIONALNOG IZVESTIOCA

U sredu, 28. aprila, ASTRA – akcija protiv trgovine ljudima, organizovala je prvi sastanak Regionalne radne grupe za monitoring borbe protiv trgovine ljudima, u okviru treće faze regionalnog projekta The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!  – BAN III.

Cilj sastanka bio je podela iskustava dosadašnjeg procesa praćenja (monitoringa) nacionalnih odgovora na borbu protiv trgovine ljudima, a sve na osnovu Instrumenta za monitoring i indikatora razvijenih u okviru BAN III projekta, kao i donošenje  preporuka za proces budućeg monitoring procesa.

Na sastanku je aktivno učestvovalo 26 predstavnica i predstavnika kancelarije Ombudsmana (Zaštitnika građana), Ministarstva unutrašnjih poslova, Javnog tužilaštva, Vrhovnog suda, Ministarsta rada i socijalne politike, predstavnici institucija iz sistema socijalne zaštite žrtava trgovine ljudima, profesori/ke, nezavisni eksperti/kinje i predstavnici/e organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne I Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije I Srbije.

Na sastanku je zamenica Zaštitnika građana Srbije, objavila da je Nacrt zakona o Zaštitniku građana koji predviđa uspostavljanje mehanizma nacionalnog izvestioca za borbu protiv trgovine ljudima u okviru institucije Ombudsmana, ušao u javnu raspravu i da bi trebalo da se nađe pred poslanicima i poslanicama na prolećnom zasedanju Parlamenta.

Ovo je rezultat napora koje ASTRA, zajedno sa svojim partnerskim organizacijama ulaže već više od pet godina, zagovarajući uvođenje nezavisnog mehanizma nacionalnog izvestioca za praćenje borbe protiv trgovine ljudima. Pored Severne Makedonije, Srbija može biti sledeća zemlja, učesnica  regionalnog BAN III projekta, u kojoj će nezavisni mehanizam nacionalnog izvestioca biti uspostavljen.

Od januara 2018. godine, ASTRA – Akcija za borbu protiv trgovine ljudima iz Srbije sa još pet partnerskih organizacija: Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (Bosna i Hercegovina), Centar za ženska prava (Crna Gora) Centar za pravne građanske inicijative (Albanija), Otvorena porta La Strada (Severna Makedonija) i  Helsinški komitet za ljudska prava iz Holandije, sprovodi treću fazu regionalnog projekta BAN III – The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!.

Projekat finansijski podržava Evropska unija.

Scroll to Top