Facebook Pixel Code

Sastanak lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima

U periodu 30 – 31. 10. održan je dvodnevni sastanak lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima, u sklopu projekta „Od opasnosti do sigurnosti: Unapređenje zaštite žrtava trgovine ljudima u Srbiji“, koji sprovode kolege i koleginice iz Međunarodnog komiteta spasa i Atine, uz podršku Vlade SAD-a. Tokom prvog dana sastanka predstavljeni su aktuelni trendovi, aktivnosti i inicijative u oblasti suzbijanja i sprečavanja trgovine ljudima, kao i tenutna situacija na terenu. Takođe, učesnici su imali priliku da čuju više o aktivnostima iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava za naredne dve godine 2019-2020.
U drugom delu, panelisti iz domaćih nevladinih organizacija, zajedno sa Helgom Konrad, direktorkom Regionalne inicijative za prevenciju i suzbijanje svih vrsta trgovine ljudima iz Austrije su diskutovali o budućnosti i perspektivama rada timova za borbu protiv trgovine ljudima i dobrim praksama u drugim zemljama.

Drugog dana akcenat je bio na radu u manjim grupama kako bi se što efikasnje usaglasio tekst zajedničkog dokumenta Akcionog plana za 2019-2020. godinu, sa posebnim osrtom na plan i način komunikacije svih aktera, principe rada, kao i ciljeve i vrednosti rada tokom sprovođenja aktivnosti predviđenih planom.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top