Facebook Pixel Code

Sastanak Alijanse za borbu protiv trgovine ljudima u Beču

Predstavnica ASTRE je učestvovala u šesnaestom po redu sastanaku Alijanse za borbu protiv trgovine ljudima na temu „Borba protiv trgovine ljudima u cilju prinude na vršenje krvičnih dela“ koji je održan 11. i 12. aprila, u Beču. Ciljevi konferencije, u organizaciji OEBS-a, bili su skretanje pažnje na rasprostranjenost ovog oblika trgovine ljudima koji može dovesti do postojanja nezakonitih aktivnosti, kao i o sveprisutnim nacionalnim i međunarodnim izazovima prilikom krivičnog gonjenja. Pored ovih tema, prisutni su govorili o pravima žrtava trgovine ljudima, identifikaciji i direktnoj pomoći žrtvama. Poseban fokus je bio na deci, kao najosetljivijom grupi u društvo koja često može biti u riziku od prinude na vršenje krivičnih dela.

Scroll to Top