Facebook Pixel Code

Sastanak advokata i predstavnika NVO u Strazburu

Savet Evrope je, u Strazburu, organizovao drugi po redu sastanak advokata i nevladinih organizacija koje pružaju pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima, u period 21-22. novembar 2018. godine. Na sastanku je prisustvovalo 37 učesnika/ca iz 21 zemlje potpisnice Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima. Ispred organizacije ASTRA je učestvovala saradnica advokatica Violeta Kočić Mitaček.

Advokati/ce i predstavnici nevladinih organizacija su imali priliku da diskutuju pružanju pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima u različitim periodima onakon izlaska iz lanca trgovine ljudima (proces identifikacije, pristup pomoći i regulisanju boravišta, o procedurama azila, sudskim postupcima, pravu na komepnzaciju, kao i principu nekažnjavanja žrtava trgovine ljudima).  

Takođe, učesnici su izradili konkretne predloge u cilju unapređenja pristupa pravdi za žrtve trgovine ljudima, koji uključuju i kreiranje evropske mreže advokata koji će biti u mogućnosti da razmenjuju informacije o pojedinačnim slučajevima u sudskoj praksi i strateškim slučajevima, kao i da sarađuju u internacionalnim slučajevima trgovine ljudima.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top