Facebook Pixel Code

Sastanak advokata i OCD o pravnoj pomoći za žrtve trgovine ljudima, Strazbur 22-23. novembar

Organizacija The Netherlands Helsinki Committee (NHC) i Savet Evrope organizuju sastanak advokata i predstavnika organizacija civilnog društva na temu pružanja pravne pomoći za žrtve trgovine ljudima, u Strazburu, od 22. do 23. novembra.

Cilj sastanka je da advokati koji imaju iskustva u zastupanju žrtava to iskustvo međusobno razmene, kao i da prošire advokatsku mrežu koja će zastupati stanovište da je pravna podrška i pomoć jedan od osnovnih elemenata pristupa pravdi za žrtve trgovine ljudiima i da bi trebalo da bude deo nacionalnog mehanizma podrške.

Među učesnicima konferencije će biti i predstavnica ASTRE i advokatica  ASTRINE mreži advokata koje će govoriti o saradnji avokata i OCD, kao i o analizi položaja žrtava u sudskim postupcima u Srbiji.

Grupa eksperata Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima je inciirala sastanak u Strazburu u nadi da će ovo biti prvi u nizu sastanaka u cilju obučavanja što većeg broja advokata da zastupaju žrtve trgovine ljudima i unapređivanja mehanizma pravne pomoći za žrtve trgovine ljudima.

Agendu događaja možete pročitati ovde  agenda-meeting-with-lawyers-1

Scroll to Top