Facebook Pixel Code

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE POVODOM 20.NOVEMBRA, SVETSKOG DANA DETETA

U svetu se danas obeležava Svetski dan deteta. Tim povodom, NVO ASTRA želi da podseti javnost na dva akutna društvena problema koji na stotine dece u našoj zemlji sprečavaju da ovaj dan dočekaju sa osmehom na licu – problem trgovine ljudima i nestale dece.

Za 13 godina rada na suzbijanju trgovine ljudima i pružanju pomoći osobama koje su preživele ovaj vid nasilja, ASTRA se suočila sa konstantno visokim procentom eksploatisane dece koja su identifikovana kao žrtve trgovine ljudima. Prema statistici ASTRA SOS telefona 011/785-0000, taj procenat je oko 40% u poslednjih 10 godina. Trgovina decom odvija se u cilju seksualne eksploatacije, prinudne prošnje, prinudnog braka, prinude na vršenje krivičnih dela i radne eksploatacije. Nije retko da se vrste eksploatacije kombinuju kako bi trgovci ostvarili dodatan profit, niti da se seksualna eksploatacija koristi kao kazneni i disciplinski metod.

Uprkos velikom broju dece koja završe u lancu trgovine ljudima, u našoj zemlji još uvek ne postoji sklonište specijalizovano za decu koja su bila žrtve trgovine ljudima.

Kako smo radeći na problemu trgovine decom uočili manjkavosti sistema podrške i u slučajevima koji se tiču nestanka dece, ASTRA je 2012. godine uvela jedinstveni Evropski broj za nestalu decu 116-000*. Preko ovog broja dostupna je pomoć roditeljima čije je dete nestalo, ali i podrška policiji u procesu vršenja potrage za detetom. Posebna prednost ovog servisa jeste mreža od 23 organizacije koje širom Evrope rukovode ovim brojem i koje se automatski uključuju u traganje za detetom. Koliko je uspešna saradnja između organizacija koje vode broj 116000 pokazuje i slučaj male Marije pronađene u oktobru u Grčkom kampu.

Ukoliko se ispostavi da je traženo dete žrtva trgovine ljudima, u ASTRI su mu dostupne različite vrste pomoći, uključujući psihološku i pravnu pomoć, medicinsko zbrinjavanje, podršku u nastavku školovanja, različite edukacije i kreativne radionice ali i druge vrste pomoći koje vode uspešnom oporavku i reintegraciji deteta.		
		
			

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top