Facebook Pixel Code

Saopštenje za javnost

Povodom 2. decembra – Međunarodnog dana ukidanja ropstva, NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima podseća građane i građanke Srbije da problem trgovine ljudima u i dalje prisutan u našoj zemlji. Od januara do novembra 2009. godine ASTRA je identifikovala i/ili pružila pomoć za 36 žrtava trgovine ljudima, od kojih su 36% deca, a preko 69% njih su državljani Srbije.

Ove godine su napravljeni značajni pomaci u oblastima na koje je ASTRA godinama ukazivala: usvojen je Nacionalni plan akcije za borbu protiv trgovine ljudima, ratifikovana je Konvencija Saveta Evrope koja je od svih međunarodnih dokumenata u ovoj oblasti najviše fokusiran na zaštitu žrtava, izmenama i dopunama Krivičnog zakonika povećane su kazne za trgovinu ljudima, povećana je minimalna kazna za trgovnu decom, a uvedena je i krivična odgovornost korisnika usluga; konačno, donet je i Zakon o oduzmianju imovine stečene krivičnim delom, a trgovina ljudima je jedno od krivičnih dela na koje se ovaj zakon može primeniti.

Mnoge aktivnosti koje su ove godine preduzete su direktna posledica ispunjavanja uslova za liberalizaciju viznog režima sa EU. Nadamo se da trgovina ljudima neće biti izbrisana sa političke agende danas kada je vizni režim konačno liberalizovan.

Međutim, stvaranje i poboljšanje regulatornog okvira nije jedini uslov i segment uspešne borbe protiv trgovine ljudima, a posebno nije garant kvaliteta pomoći koja se žrtvama trgovine ljudima u našoj zemlji pruža. Nakon izlaska iz lanca trgovine ljudima, žrtve se susreću sa mnogobrojnim problemima u pokušaju da ponovo izgrade svoj život. Mnogi od tihg problema su posledica sporosti, nekompetentnosti, nezainteresovanosti ili nekog drugog oblika nefunkcionisanja državnih institucija i službi koje su dužne da pružaju pomoć. Osim što dovodi do sekundarne viktimizacije, ovo predstavlja i kršenje osnovnih ljudskih prava žrtava, što smatramo apsolutno neprihvatljivim u XXI veku, a posebno u kontekstu zalaganja, mada često deklarativnog, za evropske civilizacijske vrednosti.

Međunarodni dan ukidanja ropstva, 2. decembar, obeležava se od 1985. godine u znak sećanja na donošenje konvencije Ujedinjenih nacija za suzbijanje trgovine ljudima i eksploatacije prostitucije drugih 1949. godine.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top