Facebook Pixel Code

Regionalno saopštenje aktivistkinja i organizacija za ženska prava povodom rodno zasnovanog nasilja na internetu

Mi, aktivistkinje za ženska prava iz regiona Balkana, solidarno podržavamo sve žene – žrtve digitalnog rodno zasnovanog nasilja, i tražimo od relevantnih institucija da reaguju u skladu sa svojim obavezama i ovlašćenjima, te temeljno i blagovremeno istraže slučaj grupa na društvenoj mreži Telegram (kao što su: Balkanska soba, Javna soba, GevgelijaHub, Srpska soba, Smokva itd.), kako bi počinioci bili kažnjeni, a žrtve zaštićene od dalje viktimizacije.

Tačno godinu dana nakon pojavljivanja jedne grupe na Telegram mreži u Severnoj Makedoniji, na kojoj su žene i devojke seksualno uznemiravane objavljivanjem njihovih fotografija i ličnih podataka bez njihovog pristanka i u pornografskom kontekstu, svedočimo novim sličnim slučajevima zloupotrebe, i to ne samo u Severnoj Makedoniji već u celom regionu. Iako su administratori i osnivači dve ovakve grupe uhapšeni, mi verujemo da je ovo tek prvi korak u pristupu pravdi koja mora biti garantovana i svim ostalim žrtvama ovog i sličnih kliminalnih dela.

Pozdravljamo reakcije nadležnih organa u slučaju zloupotreba dece na internetu. Međutim, neoglašavanje institucija kada je u pitanju onlajn nasilje nad ženama, šalje jasnu poruku da se takvo nasilje i dalje toleriše i ne kažnjava, što dodatno ohrabruje počinioce da nastave sa svojim ponašanjem, a žrtve dodatno posramljuje i ućutkuje. 

Pomenuti slučajevi iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Republike Hrvatske pokazuju da se samo mali broj počinilaca procesuira, pri čemu se počinioci gone za krivično delo „proizvodnja i distribucija dečje pornografije“. Ovakva kategorizacija dela sprečava zaštitu odraslih žrtava.

Žene iz bivših jugoslovenskih zemalja, kojima smo pružale besplatnu pravnu podršku godinama unazad, svedočile su i iskusile brojne nedostatke ovako vođenih postupaka. Žrtve onlajn seksualne zloupotrebe vrlo često nailaze na neadekvatan odgovor institucija. Posledica toga je nedostatak poverenja u policiju i stav da je prijavljivanje ovakvih slučajeva uzaludno, imajući u vidu nereagovanje nadležnih organa i relativizaciju iskustava žrtava.

Izricanje prekršajnih sankcija i upozorenja počiniocima umesto dokumentovanih i obrazloženih krivičnih prijava, kao i neadekvatno sprovođenje zabrana pristupanja i kontaktiranja žrtava, rezultira kontinuiranim i pojačanim nasiljem, često praćenim ozbiljnim posledicama po zdravlje žrtava, što u nekim slučajevima može prouzrokovati i smrt.

Što se tiče javnih tužilaštava, često primećujemo neblagovremeno pokretanje optužnica, neefikasno ili nesavesno vođenje predistražnih i istražnih postupaka, koji rezultiraju neblagovremenim ili potpunim nepružanjem relevantnih dokaza, kao i nepreduzimanjem mera protiv počinilaca kontinuiranog nasilja nad ženama. Svi ovi institucionalni propusti postali su još vidljiviji s pojavom seksualnog nasilja i uznemiravanja žena u digitalnoj sferi, koje, iako se masovno događa i broji hiljade žena-žrtava na Balkanu, ne dobija adekvatan institucionalni odgovor, niti odgovarajuću podršku javnosti. Nasuprot tome, diskreditovanje iskustava, okrivljavanje, sramoćenje i sekundarna viktimizacija dominantni su narativi sa kojima se žene danas suočavaju. Očigledno je da ćutanje institucija dodatno podstiče funkcionisanje i održavanje takvih grupa u digitalnom prostoru, dok se devojke i žene i dalje suočavaju sa opasnošću po ličnu bezbednost, što im posledično narušava dostojanstvo i zdravlje. Nažalost, najlakši način da se žena ponizi jeste prikazati je u „seksualnom kontekstu“, što samo govori o nepremostivoj stigmi ženske seksualnosti kao sramotne i nepristojne, a žrtve u ovom kontekstu bivaju obeležene ne kao žrtve, već kao „žene koje su TO same tražile“.

Na taj način ukradene fotografije, u kombinaciji sa mizoginim, seksističkim i nasilnim komentarima, uz tretman žena kao predmeta bez integriteta, osećanja, želja i trauma, govore o ozbiljnim, duboko ukorenjenim mizoginim vrednostima u našem regionu, koje moraju biti sveobuhvatno i radikalno adresirane. Ali, da bismo započeli rešavanje problema, prvo ga moramo imenovati. Ovo nije problem zloupotrebe ličnih podataka i ne može se rešiti tako ograničenim pristupom. Ovo je problem rodno zasnovanog nasilja, u svrhu ponižavanja, ucenjivanja, ućutkivanja i ugnjetavanja devojčica i žena, i ako se ne tretira kao takvo, počinioci će uspeti u postizanju svog cilja.

Danas smo svesni da postoji regionalna mreža uznemiravača, tj. otvorena grupa čiji članovi i administratori su iz svih zemalja Balkana, a čiji je cilj ponižavanje i seksualno uznemiravanje žena. Stoga zahtevamo od nadležnih institucija da ozbiljno i odgovorno pristupe ovom društvenom fenomenu koji pogađa najmanje polovinu populacije. Zahtevamo institucionalnu prekograničnu saradnju, temeljnu istragu i krivično gonjenje svih umešanih prestupnika iz regiona.

Ovaj slučaj je prilika institucijama iz celog regiona da pokažu da se zalažu za ženska prava i zaštitu od rodno zasnovanog nasilja, ne samo deklarativno već i u praksi! Zbog toga tražimo od država da unaprede zakonski okvir kako bi se slučajevi digitalnog rodno zasnovanog nasilja na odgovarajući način inkriminisali i gonili po službenoj dužnosti, javnih tužilaštava u regionu da odmah i temeljno ispitaju slučajeve grupa i počinilaca krivičnih dela na društvenoj mreži Telegram. Takođe, molimo ministarstva unutrašnjih poslova da kontinuirano preduzimaju preventivne aktivnosti i učine sve da zaustave postojanje ovih i sličnih grupa.

Zajedno i solidarno!

 

POTPISNICE

 1. NVO ASTRA
 2. Alternativni centar za devojke
 3. Autonomni ženski centar, Beograd
 4. NVO ATINA
 5. Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja
 6. Kolektiv mladih žena FEMIX
 7. Udruženje građana “Žene za mir”
 8. Udruženje „Žene juga“ Pirot
 9. BeFem feministički kulturni centar
 10. Žene u crnom
 11. ROZA Udruženje za radna prava žena
 12. Rekonstrukcija Ženski fond
 13. Ženergija Hub
 14. Impuls Tutin
 15. Centar za ženske studije, Beograd
 16. Incest Trauma Centar – Beograd
 17. Kulturni centar DamaD
 18. Centar za podršku ženama, Kikinda
 19. UŽ TEUTA-TIM, Trstenik
 20. Udruženje građanki FemPlatz
 21. Ženski centar Šabac
 22. Fondacija CURE- Sarajevo
 23. Ženska soba – centar za seksualna prava
 24. Romski centar za žene i decu DAJE
 25. Centar za žene žrtve rata – ROSA
 26. B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran.
 27. Ženska udruga IZVOR
 28. Udruženje Romkinja Osvit – Niš
 29. Udruga žena Romkinja u Hrvatskoj “”Bolja budućnost”
 30. Udruga žena Vukovar
 31. Ženska grupa Karlovac “Korak”
 32. Centar za devojke
 33. Sigurna ženska kuća
 34. Centar za razvoj zajednice LINK
 35. Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter
 36. Udruženje žena Peščanik
 37. UG “ Romani cikna” Kruševac
 38. …IZ KRUGA – VOJVODINA, Novi Sad
 39. SOS za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince
 40. Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava
 41. PAOR- Panonska Antifašistička organizacija
 42. Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”
 43. Ženski centar Užice
 44. Inicijativa Verujem ti
 45. Bibija Romski ženski centar
 46. Inicijativa Nećemo Prećutati
 47. Centar za ženske studije, Zagreb
 48. Forum žena Prijepolja
 49. SOS Rijeka – centar za nenaslje i ljudska prava
 50. Udruga žena Nit
 51. Sigurna ženska kuća
 52. Udruga ”HERA” Križevci za zaštitu i promicanje ljudskih prava
 53. Ženska mreža BiH
 54. UŽ “SEKA” Goražde
 55. Fondacija “Lara”
 56. IN fondacija
 57. Inicijativa Građanke za ustavne promjene
 58. Centar ženskih prava
 59. Inicijativa građanki/na Mostar
 60. Helsinški parlament građana Banjaluka
 61. Fondacija Udružene Žene Banja luka
 62. Udruženje žena “Priroda” Bratunac
 63. NVO “SPES”
 64. Udruzenje žena Romkinja”Bolja buducnost” Tuzla
 65. Ženska romska mreža ”Uspjeh” Bosna i Hercegovina
 66. UG ToPeeR Doboj, Republika Srpska, BiH
 67. Udruženje “Uspešne žene Kostolca “ Republika Srbija
 68. Udruženje žena Fenomena
 69. Women’s Rights Center (Centar za ženska prava)
 70. Human Right Action (Akcija za ljudska prava)
 71. ANIMA- Center for Peace Education (ANIMA – Centar za mirovno obrazovanje)
 72. SOS Hotline Berane (SOS Telefon Berane)
 73. SOS Hotline Podgorica (SOS Hotline Podgorica)
 74. Women’s Safe House (Sigurna ženska kuća)
 75. Association of Youth with Disabilities (Udruženje mladih s hendikepom)
 76. NGO Juventas (NVO Juventas)
 77. NVO Spektra
 78. Центар за младински активизам ЦМА КРИК
 79. Здружение за дислексија АЈНШТАЈН 
 80. Здружение за одржлив развој СФЕРА Интернешнал Битола
 81. Здружение на граѓани – Младите можат
 82. Центар за едукација и развој – ЦЕД
 83. Европско здружение на студенти по право – ЕЛСА Македонија
 84. Здружение за мултикултурна интеграција Инклузија
 85. Здружение на правници ЛЕГАЛ Тинк
 86. Регионална ромска образовна младинска асоцијација
 87. Здружение СВТ Алумни Скопје
 88. Центар за интеркултурен дијалог
 89. Фондација за интернет и општество Метаморфозис
 90. Здружение на граѓани – Ромаверзитас 
 91. Лидери за едукација, активизам и развој
 92. Креактив 
 93. Секција на млади на Сојуз на синдикати на Македонија
 94. Здружение Станица П.Е.Т. Прилеп 
 95. Македонско здружение на млади правници 
 96. Опции за здрав живот – ХОПС / Healthy Options Project Skopje – HOPS
 97. Фондација Отворено општество – Македонија (ФООМ)
 98. СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ Скопје / Sexual and Gender Minorities Association SUBVERSIVE FRONT Skopje
 99. Младински образовен форум – МОФ / Youth Educational Forum – YEF
 100. Period. The Menstrual Movement Skopje
 101. Здружение на правници Роми
 102. Reporting Diversity Network 2.0 
 103. Хелсиншки комитет за човекови права – Скопје / Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
 104. Коалиција Маргини / Coalition Margins
 105. Здружение на граѓани за промоција на женската активност Тиииит! Инк. – Скопје / Tiiiit! Inc. – Skopje
 106. Здружение за локален и рурален развој / Association for Local and Rural Development
 107. ЛезФем / LezFem
 108. Организација на жените на општина Свети Николе / Organization of Women of the Municipality of Sveti Nikole
 109. Здружение за едукативен развој – Еквалис / Association for Educational Development – Ekvalis
 110. Хуманитарно Здружение „Мајка“, Куманово / Humanitarian association “Mother”, Kumanovo 
 111. ТАКТ / TAKT – Together Advancing Common Trust
 112. Рурална коалиција / Rural Coalition
 113. Реактор – Истражување во акција / Reactor – Research in Action 
 114. Национален совет за родова рамноправност (СОЖМ)
 115. Мрежа Стела / Stella Network
 116. ХЕРА / Health Education and Research Association, HERA
 117. Акција Здруженска / Akcija Zdruzenska
 118. Здружение на граѓани за еднакви можности „СЕМПЕР, Битола / “Association of equal opportunities “SEMPER”, Bitola
 119. Женски Форум Тетово / Women’s Forum Tetovo
 120. Женска граѓанска иницијатива АНТИКО / Women’s Civic Initiative – “ANTICO”
 121. Националната Мрежа против насилство врз жените и семејно насилство
 122. Здружение за локален развој – Камењане / Association for Local Rural Development – Kamenjane
 123. Здружение за промоција на статусот на жените во македонија „Женска акција“, Радивиш / Association for Promotion of the Status of Women in Macedonia „Women’s Action“, Radovish
 124. Здружение на граѓани „СУМНАЛ / “Association of Citizens „SUMNAL“
 125. Здружение на граѓани „Флоренс Најтингел“, Куманово/ Association of Citizens “Florence Nightingale”, Kumanovo
 126. Здружение на социјални работници на Град Скопје / Association of Social Workers of the City of Skopje
 127. Кризен центар „Надеж“ / Crisis Center „Hope“
 128. Здружение на турчинки во Македонија, „ДЕРЈА“ / Organization of Turkish Women in Macedonia,“DERJA”
 129. Организација на жени на Град Скопје, ОЖС / Organization of Women of the City of Skopje, OZS
 130. Организација на жени „Кумановка“, Куманово / Organization of Women „Kumanovka“ , Kumanovo
 131. Организација на жени на Општина Велес / Organization of women from the municipality of Veles
 132. Женска граѓанска иницијатива „КЛЕА“, Битола / Women’s Civic Initiative „KLEA“ – Bitola
 133. Младински центар за еднакви можности / Youth Center for Equal Opportunities
 134. „Една може“ Скопје / “One Can” Skopje
 135. Здружение за родова еднаквост „Визија“, Кавадарци / Association for Gender Equality „Vision“, Kavadarci
 136. Комора на психолози на Република Северна Македонија / Chamber of Psychologists in Republic of North Macedonia
 137. Здружение на жени ромки и млади „Лулуди“ / Roma Women and Youth Association „Luludi“
 138. Скај Плус Струмица / Sky Plus Strumica
 139. Медуза – феминистичка платформа / Meduza – Feminist platform
Scroll to Top