Facebook Pixel Code

Regionalni sastanak eksperata o suzbiljanju radne eksploatacije u Jugoistočnoj Evropi UNODC

U sredu i četvrtak, 5. i 6. oktobra, U Kišinjevu (Moldavija), održan je Sastanak regionalne ekspertske grupe posvećen suzbijanju trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije u Jugoistočnoj Evropi, sa fokusom na pojačanoj odgovornosti u lancu snabdevanja. Za organizaciju ovog hibridnog događaja bili su zaduženi UNODC u saradnji sa Državnom kancelarijom Republike Moldavije i Ministarstvom Evrope i inostranih poslova Francuske.

Na događaju je, između ostalog, bilo reči o zadacima i radu ekspertske grupe; međunarodnom pravnom okviru koji uređuje ovu oblast; instrumentima i načinima prekogranične saradnje u slučajevima trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije; pojačanom nadzoru i odgovornosti u lancu snabdevanja; ulozi, kapacitetima i iskustvima privatnog sektora u rešavanju problema trgovine ljudima; istražnom postupku i krivičnom gonjenju koje u centar stavlja interese žrtve; funkcionisanju NRM-a u različitom zemljama regiona itd.

Na panelu posvećenom Iskustvima civilnog društva u vezi sa slučajevima trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, uključujući pojačanu opreznost i odgovornost u lancima snabdevanja na nacionalnom i međunarodnom nivou, učestvovala je i direktorka ASTRE Marija Anđelković i tom prilikom govorila o našim primerima iz prakse sa posebnim ostvrtom na slučaj masovne radne eksploatacije radnika iz Vijetnama angažovanih na izgradnji fabrike guma Linglong. Izlaganje je privuklo veliku pažnju, jer se temelji na ASTRINOM detaljnom izveštaju o ovom slučaju u kome se iznose brojni dokazi i pokazatelji da govorimo o potencijalno najvećem slučaju radne eksploatacije na ovim prostorima.

Scroll to Top