Facebook Pixel Code

Regionalna konferencija „Pristup pravu na naknadu štete žrtvama trgovine ljudima u regionu“

Regionalna konferencija „Pristup pravu na naknadu štete žrtvama trgovine ljudima u regionu“, koju je organizovala nevladina organizacija ASTRA sa svojim partnerima iz regiona, održana je  17- 18. oktobra, u Maloj Sali Narodne skupštine Republike Srbije. U uvodnom delu konferencije učesnicima se obratila Kristin Moro, ambasadorka Francuske, Laurent L. Stokvis ambasador Holandije, Karolina Vrethem predstavnica Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, Mitar Đurašković, Koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Republike Srbije Tamara Vukasović, koordinatorka projekta i predsednica ASTRE.

„Dati podršku žrtvama trgovine ljudima i teških krivičnih dela je prioritet u polju borbe protiv trgovine ljudima, kako Francuske, tako mora biti i ostalih zemalja. Važno je da se radi suštinski, detaljno, zajednički i da postoji saradnja države sa organizacijama civilnog sektora“, istakla je Kristin Moro, ambasadorka Francuske, uoči Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima. Trgovina ljudima je globalni problem koji nije omeđen državnim granicama i u tom konteksu Laurent L. Stokvis je rekao da mora postojati zajednički napor država protiv trgovine ljudima, naglasivši dugogodišnju podršku Vlade Holandije borbi protiv svih oblika „modernog ropstva“.

Komparativnim prikazima modela iz regiona govornici su predstavili različite načine regulisanja pristupa pravu na naknadu štete za žrtve trgovine ljudima, kao i postojeću pravnu regulativu u čijim je okvirima moguće ostvariti ovo pravo. Eksperti u oblasti ljudskih prava i prava žrtava trgovine ljudima iz Francuske i Holandije su naveli primere iz prakse koji mogu poslužiti kao preporuke za izgradnju realnog zakonskog i institucionalnog okvira i sistemskih mera koje će  obezbediti ostvarivanje prava žrtava na kompenzaciju u zemljama u regionu. „Do nedavno je u Francuskoj žrtva trgovine ljudima bila po strani, počinilac je bio taj kome se poklanjala pažnja. Na sreću, to se promenilo. Žrtva je sada u središtu interesovanja“, rekla je Anne Bouillon, advokatica iz Nanta.  Tužioci, sudije i advokati kako iz našeg regiona, tako i iz Francuske i Holandije, su diskutovali o izazovima u ovoj oblasti, kao i o strategijama i rešenjima za efektinije ostvarivanje prava na kompenzaciju za žrtve trgovine ljudima i prevazilaženje postojećih problema. Primetan je pomak u poslednjih nekoliko godina i regionalne države su  pokazale snažnu privrženost razvoju svojih zakonskih i institucionalnih okvira u cilju poboljšanja polažaja žrtava, posebno onih koje su preživele nasilje, zloupotrebe ili diskriminaciju. Ipak, uprkos tome što su potpisane i  ratifikovane značajne međunarodne konvencije – od konvencija Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope koje se konkretno bave zaštitom žrtava trgovine ljudima, do nedavno donesene Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja – čini se da državne institucije ne ulažu dovoljne napore i kreiraju nedovoljno usaglašene politike.

Navodeći pozitivne korake koji su učinjeni u Republici Srbiji u proteklim godinama, Tamara Vukasović koordinatorka projekta i predsednica ASTRE zatvorila je konferenciju „Pristup pravu na naknadu štete žrtvama trgovine ljudima u regionu“ u nadi da će se u budućnosti još više raditi u polju trgovine ljudima i da će žrtva trgovine ljudima uvek biti posmatrana u kontekstu ljudskih prava.

Više o pravima žrtava trgovine ljudima i pravu na kompenzaciju možete saznati na: http://nadoknadimo.org/

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top