Facebook Pixel Code

Realizovan HELP onlajn kurs o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije

U periodu od 9. maja do 26. juna 2022. godine, uz korišćenje HELP platforme Saveta Evrope, namenjene usavršavanju profesionalaca iz različitih oblasti, realizovan je kurs o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije za predstavnike/ce Ministarstva unutrašnjih poslova, Inspekcije rada i sindikata.

Cilj obuke bio je sveobuhvatno upoznavanje učesnika sa fenomenom trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, kao i jačanje znanja i veština stručnjaka u institucijama i organizacijama. Profesionalci su prošli kroz pet pažljivo koncipiranih oblasti, uz poseban fokus stavljen je na pojašnjenje pojma i uspostavljanje jasnih razlika između trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije i srodnih oblika kršenja radnih i ljudskih prava. Osim toga, polaznici/e su upoznati sa međunarodnim i domaćim pravnim okvirom koji uređuje ovu oblast i praksama u borbi protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije. Takođe, radilo se i na pojašnjenju pojedinačnih uloga svih aktera na polju borbe protiv trgovine ljudima, pa i  uloge institucija/organizacija polaznika/ca kursa. Posebna pažnja posvećena je prepoznavanju trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, odnosno indikatorima i identifikaciji žrtava.

Obuku su sprovele dve tutorke: predstavnica NVO ASTRA, organizacije koja vć 20 godina radi na borbi protiv trgovine ljudimai iskorenjivanju svih oblika esploatacije, sa iskustvom u direktnoj podršci žrtvama – Marija Anđelković, i redovna profesorka Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Katedra za međunarodno pravo i međunarodne odnose − Ivana Krstić.

Kurs je pohađalo 25 polaznika/ca (12 muškaraca i 13 žena). Imajući u vidu različite nivoe znanja polaznika, način izvođenja kursa prilagođen je grupi sa određenim osnovama, tj. srednjim poznavanjem teme, kako bi se osigurala kvalitetna razmena i proaktivno angažovanje učesnika/ca. 80% polaznika/ca uspešno je savladalo kurs i upoznato je sa fenomenom trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije.

Tokom trajanja kursa, kao poseban dodatak, 10. juna, održan je vebinar/online sesija o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije sa fokusom na predmet Evropskog suda za ljudska prava „Zoletić i drugi protiv Azerbejdžana“. O ovom slučaju polaznicima je govorila Sena Uzunović, tužiteljka Državnog tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ona je prisutne upoznala sa slučajem i detaljima vrbovanja i eksploatacije kojoj su bili izloženi radnici iz BiH, Srbije i Severne Makedonije u Azerbejdžanu, kao i tretmanu ovog slučaja od strane institucija u Srbiji i BiH. Posebno je istakla značaj kvalitetnog i pravovremenog reagovanja civilnog sektora u ovom slučaju, pre svega ASTRE (i još par saradničkih organizacija iz regiona), zahvaljujući kojoj je, a na osnovu svedočenja oštećenih radnika, sačinjen detaljan izveštaj o ovom slučaju. Ovaj izveštaj je prilikom pokretanja slučaja na ESLJP, ali i prilikom donošenja odluke ESLJP u korist oštećenih radnika, poslužio kao ključni dokazni materijal. Učesnici vebinara su odlično reagovali na prezentaciju, a predstavnici policije i inspektori rada uključili su se u diskusiju i izneli svoje viđenje slučaja. Prezentaciji je prisustvovalo 17 učesnika/ca kursa koji su pokazali veliko interesovanje i iz svoje perspektive komentarisali slučaj.

Ceo kurs o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije je od strane polaznika/ca u evaluaciji ocenjen najvišim ocenama. Prema njihovim izjavama, stečeno znanje će primenjivati u terenskom radu i podeliti ga sa kolegama. Obimna literatura koja im je učinjena dostupnom tokom kursa, omogućiće im dalji rad i usavršavanje. S druge strane, naša je procena da je osnovni cilj obuke: da se polaznici detaljno upoznaju sa fenomenom trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije − u potpunosti ostvaren.

Scroll to Top