Facebook Pixel Code

Radionica UN-a o načinima uključivanja civilnog, biznis sektora i univerziteta u praćenje primene Palermo konvencije

U Beču je 10. i 11 oktobra, u organizaciji kancelarije UN za drogu i organizovani kriminal, održana radionica o načinima uključivanja civilnog, biznis sektora i univerziteta u novouspostavljeni mehanizam praćenja primene Konvencije ujedininjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Na prvom panelu direktorka ASTRE je prezentovala dvadesetogodišnje iskustvo u praćenju primene ove konvencije i drugih međunarodnih dokumenata, i govorila o izazovima u radu ASTRE nekada i danas. Neka od pitanja na koja su učesnici pokušali da daju odgovore, bila su: kako nevladini akteri mogu efikasno i smisleno doprineti rešavanju trgovine ljudima, koje su najbolje prakse koje mogu poslužiti kao primeri, koji su izazovi za nevladine aktere u efikasnom suočavanju sa trgovinom ljudima, koji će kapaciteti biti potrebni nevladinim akterima da bolje rade svoj posao, kako nevladine organizacije, akademija i privatni sektor mogu bolje sarađivati na sprečavanju trgovine ljudima i ukazivanju na ovaj problem.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top