Facebook Pixel Code

Radionica sa holandskim nacionalnim izvestiocem za trgovinu ljudima

U sredu, 10. novembra, na marginama jednodnevne Završne konferencije treće faze regionalnog projekta Balkans Act Nov (BAN III), održana je radionica sa holandskim nacionalnim izvestiocem za trgovinu ljudima i seksualno nasilje nad decom i šefom Odeljenja holandskog nacionalnog izvestioca.

Radionica je nastavak studijske posete nacionalnom izvestiocu za trgovinu ljudima u Holandiji koja je održana u septembru 2020. godine. Cilj radionice je bio da se omogući prostor za direktnu razmenu i dijalog između holandskog nacionalnog izvestioca, šefa njegovog Odeljenja i nacionalnih koordinatora/izvestioca, ombudsmana, predstavnika Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, i drugih predstavnika organizacija i institucija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije odgovornih za koordinaciju, praćenje i izveštavanje o slučajevima trgovine ljudima u ovim zemljama.

Tokom ovog događaja prisutni su se dotakli sledećih tema:

 • Počeci institucije holandskog nacionalnog izvestioca,
 • Pregled konkretnih aktivnosti i uloge nacionalnog izvestioca (praćenje, izveštavanja i savetovanja),
 • Funkcionisanje Odeljenja holandskog nacionalnog izvestioca,
 • Prednosti postojanja nezavisne institucije za vladu i OCD,
 • Značaj međusektorske saradnje.

Lista učesnika-ca/govornika-ca

 • Gdin Herman Bolhar – Nacionalni izvestilac za trgovinu ljudima i seksualno nasilje nad decom, Holandija
 • Gdin Robbert Hoving – šef Odeljenja nacionalnog izvestioca, Holandija
 • Mitar Đurašković, nacionalni koordinator, Srbija
 • Jelena Stojanović, zamenica Zaštitnika građana, Srbija
 • Frosina Kiprovska Lukič, nacionalna izvestiteljka, Severna Makedonija
 • Magdalena Nestorovska, nacionalni koordinator, Severna Makedonija
 • Jasminka Džumhur, Ombudsmanka, Bosna i Hercegovina
 • Jelena Raičević, Ministarstvo finansija i socijalne zaštite, samostalna savetnica Uprave za zaštitu djece i omladine, Crna Gora
 • Tijana Šuković, MUP, načelnica Uprave za borbu protiv trgovine ljudima, Crna Gora
 • Snežana Mijušković, zaštitnica prava dece, omladine i socijalne zaštite, Kancelarija ombudsmana, Crna Gora
 • Ermonela Džafa, komesarka Kancelarija ombudsmana, Albanija
 • Silva Banuši, generalna direktoka, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Albanija

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top