Facebook Pixel Code

Radionica o unapređenju kompenzacije za žrtve trgovine ljudima i delotvornim finansijskim istragama

“Niko nema pravo da eksploatiše drugo ljudsko biće. Pravovremena i efikasna finansijska istraga je ključna kako bi se osiguralo oduzimanje imovine stečene kriminalom i kako bi se ista mogla koristiti za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete žrtvama trgovine ljudima”, istakla je Radmila Dragićević Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, na radionici o poboljšanju pristupa kompenzaciji za žrtve trgovine ljudima i efikasnim finansijskim istragama. Radionica je održana 22-23. novembra u Beogradu, a organizovao je Savet Evrope uz podršku nevladine organizacije ASTRA.

Radionica je okupila tužioce, sudije i finansijske inspektore, koji imaju stratešku ulogu u obezbeđivanju efikasne istrage u slučajevima trgovine ljudima. Tokom radionice, učesnici su upoznati sa trendovima i izazovima u sudskim postupcima i finansijskim istragama u slučajevima trgovine ljudima. Takođe, učesnici su imali priliku da razgovaraju o načinima za unapređenje i punu primenu postojećih zakona o zamrzavanju i oduzimanju imovine stečene kriminalom kako bi se omogućila naknada za žrtve trgovine ljudima. Pored toga, učesnicima je predstavljeno iskustvo Kraljevine Holandije u praćenju finansijskih tokova u slučajevima trgovine ljudima i upravljanju procesom oduzimanja imovine.

„Oni koji imaju nadležnost da sprovode istrage moraju shvatiti da je najvažnije pratiti novac. Saradnja sa drugim akterima, kao što su banke i poreske vlasti, je ključna jer oni imaju informacije koje su veoma korisne kako bi se osigurala konfiskacija imovine i nadoknadila šteta žrtvama“, istakla je Merel Mette Rademaker, viša pomoćnica tužilaštva u Hagu.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji“ kao deo zajedničkog programa finansiranog od strane Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“, koji sprovodi Savet Evrope.

Vest je preuzeta sa zvaničnog sajta Misije OEBS u Srbiji, dostupna je ovde

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top