Facebook Pixel Code

RADIONICA − Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije

U sklopu druge faze projekta „Horizontal Facility Action – Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji“ Savet Evrope organizovao je 20. i 21. februara u Vrdniku na Fruškoj gori multidisciplinarnu radionicu pod nazivom „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije“ namenjenu inspektorima rada i ostalim relevantnim akterima na polju borbe protiv trgovine ljudima.

Ova radionica bilaje posvećena unapređenju znanja ispektora rada i ostalih učesnika o zakonskom i pravnom okviru koju uređuju oblast trgovine ljudima u Srbiji; jačanju međusektorske saradnje među relevantnim akterima; unapređenju znanja o uslugama dostupnim žrtvama trgovine ljudima; kao i otvaranju prostora za razmenu profesionalnih znanja iz prevencije i borbe portiv trgovine ljudima.

Posebnu ulogu u ovom događaju dobile su predstavnice NVO ATINA i NVO ASTRA koje su facilitirale i vodile većinu sesija na ovom događaju.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top