Facebook Pixel Code

RAD NA SIGURNO − Mobilna aplikacija za prevenciju radne eksploatacije

Imajući u vidu da je jedan od dominantnih trendova u trgovini ljudima, kako globalno tako i u našoj zemlji, povećanje broja slučajeva trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije, ASTRA je razvila mobilnu aplikaciju posvećenu blagovremenom informisanju osoba u riziku Safe at Work / Rad na sigurno, kako bi se potencijalne žrtve na vreme, pre stupanja u rizičan radni odnos, informisale i zaštitile, ili ukoliko su već u situaciji eksloatacije znale kome da se obrate za pomoć.

Da bi razumeli da je dostupna i prava informacija u ovakvim slučajevima krucijalna i nešto što spasava zdravlje, vreme, dostojanstvo, pa i život − dovoljno je samo da se podsetimo nedavnih velikih slučajeva trgovine ljudima radi radne eksploatacije koji su obeležili prethodnih par godina, kao npr. slučaj velikog broja radnika iz Indije eksploatisanih na gradilištima širom Srbije (2020), slučaj radnika iz Vijetnama angažovanih na izgradnji fabrike Linglong (2021/2022), nedavno obelodanjeni slučaj radne eksploatacije u domaćinstvu žene sa Filipina, radno eksloatisane radnike domaćeg i stranog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima u Vojvodini, i svih pojedinačnih slučajeva naših sugrađana i sugrađanki koji u Srbiji ili u inostranstvu rade pod zastrašujućim uslovima.

Aplikacija sadrži sve relevantne informacije koje su neophodne osobi koja je u potrazi za poslom u zemlji ili inostranstvu, kao što su: opšte informacije i pokazatelji trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije, preventivne informacije, kao što su: saveti, najčešće zablude, zakonski okvir za uređenje boravišno-radnog statusa u našoj zemlji ili zemlji destinacije, ukoliko odlazimo na rad u inostranstvo, informacije o tome šta je to validan ugovor o radu i šta sve on treba da sadrži, kao i kako da ostvarite zdravstveno osiguranje u zemlji destinacije. Osim toga, tu su i korisni kontakti odnosno kontakti diplomatskih predstavništava i organizacija kojima se možete obratiti za pomoć ukoliko ste, nažalost, već u situaciji eksploatacije u zemlji destinacije. Na ovaj način za sada je obrađeno je devet zemalja, koje spadaju u top destinacije u koje odlaze građani i građanke Srbije u potrazi za poslom: Austrija, Češka, Hrvatska, Nemačka, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Švajcarska i Slovenija. Lista zemalja destinacije biće u narednom periodu biti dodatno proširena.

Imajući u vidu da je Srbija poslednjih godina na udaru ekonomskih migracija, ali i onih izazvanih ratom, kao i opšte ekonomske krize, priliv stranih radnika u Srbiju je evidentan onog trenutka kada kročite na ulicu. Zato aplikacija nudi sve ove informacije i vice versa, odnosno radnicima koji dolaze u Srbiju radi pronalaženja posla. Pa se oni mogu informisati o procedurama i načinima ostvarivanja prava na privremeni doravak, dobijanja radne i boravišne dozvole i zdravstvenog osiguranja u Srbiji, kontaktima srpskih diplomatskih predstavništava u zemljama iz kojih dolaze, organizacijama kojima se mogu obratiti za pomoć u slučaju potrebe i telefonima hitnih službi.

Aplikacija je dvojezična (srpski i engleski) i prilagođena za korisnike Android i Iphone telefona i može se skinuti sa ovog linka https://astra.rs/app/.

Scroll to Top