Facebook Pixel Code

Prvi akreditovani trening za zdravstvene radnike i saradnike

26.02.2020. Beograd: U okviru projekta „Jačanje proaktivnog pristupa u borbi protiv trgovine ljudima“, podržanog od strane Americke ambasade, održan je prvi akreditovani trening za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike na temu trgovine ljudima. Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa pojmom, oblicima i uzrocima trgovine ljudima, kao i zdravstvenim, fizičkim i psihičkim posledicama koje ona ostavlja na žrtve. Osim toga, zdravstveni radnici su se upoznali sa nacinom komunikacije sa žrtvom trgovine ljudima i nacionalnim mehanizmom za pomoć i podršku. ASTRA će u narednom periodu nastaviti sa obukama za zdravstvene radnike.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top