Facebook Pixel Code

Prva dosuđena naknada štete za žrtve trgovine ljudima tokom parničnog postupka u Bosni i Hercegovini

Nakon nekoliko godina završen je parnični postupak za ostvarivanje prava na kompenzaciju za klijentkinje ASTRE, na Osnovnom sudu u Doboju, koji je rezultirao prvom pravosnažnom i izvršnom presudom nekog suda u Bosni i Hercegovini o naknadi štete za žrtve trgovine ljudima. U prvostepenom postupku Osnovni sud u Doboju je odbio tužbeni zahtev, da bi po žalbi drugostepeni sud žalbu uvažio i predmet vratio na ponovni postupak. Nakon četiri godine, u ponovljenom postupku, Osnovni sud u Doboju je uvažio tužbeni zahtev oštećenih, te je optužene obavezao da na ime naknade nematrijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti, ugleda, slobode, prava ličnosti i dostojanstva, te pretrpljenog straha, oštećenima isplati oko 18.000 KM (oko 9000 evra).

Pohvalno je što u postupcima koji su prethodili donošenju pozitive presude, nije izvršena dodatna viktimizacija oštećenih i one nisu dodatno saslušavane u svojstvu parničnih stranaka, iako su optuženi to stalno zahtevali, te nije obavljeno direktno medicinsko veštačenje, nego je u ponovnom postupku predloženo, a od strane suda i uvaženo, veštačenje na osnovu utvrđenih činjenica i dokaza iz krivičnog postupka.

Žrtve trgovine ljudima u opisanom postupku su bile državljanke Republike Srbije koje su navele da ih je poznanik iz Srbije, obmanom, prevarom i lažnim obećanjima doveo u Bosnu i Hercegovinu. Bile su uverene da će raditi kao konobarice i/ili na poslovima čišćenja u hotelu u jednom većem gradu u Srbiji, ali ih je on mimo njihovog znanja i pristanka odvezao u Bosnu. Tamo ih je predao i prodao vlasniku objekta u kojem su bile seksualno eksploatisane. Vlasnik lokala ih je pod pretnjom upotrebe sile, prisiljavao na pružanje seksualnih usluga. Takođe, oduzeo im je lične karte i putne isprave. Klijente je pronalazila njegova konobarica, koja je zajedno sa njim, držala devojke zaključane. Devojke nisu imale slobodu kretanja – čak ni do prodavnice nisu mogle same da odu. On ih je svojim kolima svakodnevno odvozio u ugostiteljski objekat gde su pružale seksualne usluge, i to isključivo na način na koji to klijent traži, za novac koji vlasnik uzima za sebe. Ukoliko bi se neki od klijenta žalio na pružene usluge ili bi devojke odbile da pruže usluge, zajedno sa svojom saradnicom tj. konobaricom, vlasnik lokala ih je tukao i pretio da će ih ubiti, a dešavalo se i da pretnje ispuni na najbrutalniji način. 

U krivičnom postupku koji se pred Sudom Bosne i Hercegovine, vlasnik lokala je 2013. godine osuđen na 4 godine zatvora za krivično delo trgovine ljudima. Pošto je priznala delo, protiv njegove saučesnice je vođen odvojen postupak i 2012. godine je osuđena na dve godine zatvora.

Vođenje parničnog postupka su omogućile nevladine organizacije Vaša prava i MFS EMMAUS iz Bosne i Hercegovine i ASTRA koje su pružile pravnu, psihološku, medicinsku i druge vrste pomoći oštećenima tokom sudskih postupaka.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top